Ga verder naar de inhoud

Met minister Gatz op werkbezoek naar Japan en China

28 mei 2018
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert een officiƫle zending van minister Sven Gatz aan Tokio en Beijing en nodigt per bestemming telkens tien Vlaamse culturele actoren uit om samen met de minister werkbezoeken af te leggen die belangrijk zijn voor de culturele uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen. De minister zal met deze zending bestaande relaties bevestigen en versterken en deuren openen voor nieuwe vormen van samenwerking. Vlaamse deelnemers kunnen er hun eigen netwerk versterken en verbreden.
Het programma van de zending zal bestaan uit gezamenlijke bezoeken en officiƫle momenten voor de minister, afgewisseld met sectorale werkbezoeken die parallel verlopen (bijvoorbeeld muziek, musea, mode) voor kleinere groepjes deelnemers. Het programma wordt later bekend gemaakt en zal deels samengesteld worden op basis van profiel en discipline van de geselecteerde deelnemers. Agenda 25 november: aankomst Tokio 26-27 november: contacten en bezoeken Tokio 28 november: kort programma in Tokio, vlucht Tokio-Beijing en kort avondprogramma in Beijing 29-30 november: contacten en bezoeken Beijing 1 december: terugreis Aanbod Minister Gatz nodigt per bestemming telkens tien Vlaamse cultuurprofessionals uit om samen werkbezoeken af te leggen die belangrijk zijn voor de culturele uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen. De geselecteerde kandidaten ontvangen van het Departement CJM een tegemoetkoming van 1000 euro in de reis- en verblijfskosten waarmee ze zelf hun reis kunnen organiseren. Voorwaarden Wie zich kandidaat wilt stellen, moet rekening houden met volgende voorwaarden: ten minste beschikbaar zijn op data van het ministerieel bezoek in de betreffende stad (Tokio of Beijing); al actief zijn op de locatie van bestemming en van de zending gebruik willen maken om hun relaties daar te verdiepen of versterken; een duidelijke motivatie en een toekomstperspectief hebben rond samenwerking met partners uit de bezochte stad; werkzaam zijn in de professionele Vlaamse cultuursector: kunsten, cultureel erfgoed, audiovisuele sector, letteren, architectuur, vormgeving, circus enz.; bereid zijn om na afloop een verslag te schrijven over je deelname en opgedane kennis te delen met de sector. Deelname en selectie Kandidaten sturen een CV en motivatie aan oproepen@artsflanders.be op basis waarvan de selectie zal gebeuren. Uiterste indiendatum: vrijdag 1 juni 2018, middernacht. Bij de selectie zal rekening worden gehouden met de voorwaarden en met de mogelijkheden voor inpassing in het programma. De selectie zal gebeuren door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van de betrokken steunpunten en fondsen, een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid en een expert met kennis van de betrokken stad. Kandidaten worden op de hoogte gebracht van de selectie in de week van 18 juni 2018. De tegemoetkoming zal uitbetaald worden op basis van bewijsstukken.