Ga verder naar de inhoud

Minister Lieten lanceert nieuwe denktank op Miptv

2 april 2012
Vlaams Minister van Media Ingrid Lieten heeft tijdens een werklunch met Vlaamse producenten en omroepen op Miptv een nieuwe denktank voor de audiovisuele, creatieve sector gelanceerd. Het werkbezoek en de lancering van de denktank kaderen in de door de Minister genomen initiatieven die de creatie van kwalitatieve fictie-, documentaire- en animatieseries in Vlaanderen moeten stimuleren. Miptv is een internationale televisiebeurs en audiovisuele rechtenmarkt in Cannes (1 - 4 april).
Het ‘denktank’ concept, geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief uit Helsinki, moet interessante ideeën opleveren en tegelijkertijd een platform creëren voor nieuwe acties die de creativiteit binnen de sector verder stimuleren. In het concept zondert een kleine groep van circa 8 tot 12 deskundigen van verschillende landen, culturele achtergronden, disciplines en professionele bezigheden, zich een vijftal dagen volledig af. Dat om samen rond een bepaald domein of onderwerp tot een heldere probleemanalyse te komen, maar ook tot een minimum aantal aanbevelingen of nuttige concepten. De Minister nodigde de aanwezige vertegenwoordigers van de Vlaamse televisiesector uit om actief deel te nemen aan en hun creatievelingen af te vaardigen voor dit initiatief. Er zal ook bekeken worden hoe het net opgerichte Media Innovatiecentrum MIX of Flanders DC een actieve rol kunnen opnemen. Het is voor het eerst dat een Vlaams Minister de belangrijke internationale televisiebeurs Miptv bezoekt. Het zwaartepunt van het officiële programma ligt op vandaag, maandag 2 april. Naast een officiële verwelkoming door Anne de Kerckhove, Entertainment Division Director van de beursorganisatie Reed Midem, volgt o.a. een rondleiding op de beursvloer, een werklunch met de Vlaamse televisiesector en een receptie met 'A Taste of Flemish Creativity' als thema. Miptv (april) vormt samen met Mipcom (oktober) de belangrijkste internationale televisiebeurs en rechtenmarkt. Naar schatting 11.500 geaccrediteerden, waarvan 3.500 aankopers, uit meer dan 100 landen nemen er aan deel. Al jaren beperkt Mip zich niet meer tot het pure televisie-aanbod. Een groeiend aantal aanwezigen zijn actief op het vlak van bv. mobiele content voor smartphones, tablets, etc. en games. Lees hier de integrale speech van Minister Lieten.