Ga verder naar de inhoud

Nieuwe beheersovereenkomsten goedgekeurd door Vlaamse Regering

23 december 2021

De Vlaamse Regering keurde op 17 december de nieuwe beheersovereenkomsten 2022-2025 met het Vlaams Audiovisueel Fonds goed voor het VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds.

Setfoto van Dealer, Jeroen Perceval © Filip Van Roe
Setfoto van Dealer, Jeroen Perceval © Filip Van Roe

Via de beheersovereenkomsten investeert de Vlaamse overheid in kwaliteitsvolle audiovisuele content en games. Voor het eerst wordt er ook financiering voorzien voor de creatie van podcasts. Om de productie van Vlaamse content te verhogen en zo de slagvaardigheid van de sector verder te versterken, krijgen de 3 fondsen in 2022 ook een eenmalige impulspremie uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Via het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt de Vlaamse overheid de Vlaamse onafhankelijke, professionele audiovisuele sector en de gamesector. In de beheersovereenkomsten met het VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds worden de beleidslijnen vastgelegd voor de periode 2022-2025.

Middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet het VAF in 2022 binnen de 3 fondsen verder in op de heropstart van de Vlaamse audiovisuele sector en gamesector. Het VAF doet dit door een eenmalige extra investering in kwaliteitsvolle Vlaamse audiovisuele content en games.

  • Het VAF/Filmfonds krijgt in 2022 6 miljoen euro relancemiddelen. Daarmee kunnen de maximale productiesteunbedragen voor majoritair Vlaamse films worden opgetrokken, kunnen hogere bedragen worden toegekend aan de animatiesector voor internationale coproducties en kan een tweede grote publieksfilm worden ondersteund. Daarnaast zal het VAF ook bijkomende ondersteuning voorzien binnen Talentontwikkeling en Innovatielab. Tot slot worden er ook middelen ingezet voor publiekswerking, om de gevolgen van de coronacrisis voor vertoners, festivals en filmwijze initiatieven op te vangen.
  • Voor het VAF/Mediafonds wordt in 2022 een relancebudget van 5,3 miljoen euro voorzien. Met die middelen zullen specifieke steunbedragen eenmalig worden verhoogd. Samen met VRT, DPG Media en SBS Belgium lanceert het VAF een specifieke call voor minifictieseries met focus op jong of ondervertegenwoordigd talent. Voor elke call zal het VAF een budget uittrekken van maximaal 450.000 euro. Tot slot zal het VAF extra middelen voorzien voor Storycon rond innovatie en een bijkomend Innovatieatelier.
  • Het VAF/Gamefonds krijgt een relancebudget van 700.000 euro. Daarmee kan een vierde call voor (pre)productiesteun georganiseerd worden en wordt ook het innovatieatelier voor gameproducties ondersteund.

Verhoging reguliere middelen

De structurele middelen voor de 3 fondsen stijgen eveneens.

  • De toelage aan het VAF/Filmfonds wordt vanaf 2023 verhoogd met 1.053.000 euro, om de steun aan creatie en de publiekswerking te versterken.
  • De toelage aan het VAF/Mediafonds wordt al in 2022 met 1 miljoen euro verhoogd.
  • De toelage aan het VAF/Gamefonds stijgt in 2022 met 553.000 euro. Vanaf 2023 wordt de toelage nogmaals verhoogd met 447.000 euro, wat een totale recurrente groei van 1 miljoen euro betekent.

Evoluties en uitdagingen in de audiovisuele en gamesector

Het VAF wil verder bouwen aan een kwaliteitslabel voor Vlaamse audiovisuele content en zet daarbij in op de identiteit, zichtbaarheid en beschikbaarheid van Vlaamse content.

De belangrijkste taak van het VAF blijft de financiering van audiovisuele producties. Daarbij staan kwaliteit, originaliteit, diversiteit, culturele meerwaarde, innovatie en publieksbereik voorop.

Het VAF zal ook verder inzetten op begeleiding en omkadering van creatie en talent enerzijds en op innovatieve formats anderzijds. Zo zal het onder meer investeren in interactieve producties, webproducties en content die gebruik maakt van augmented en virtual reality.

Gezien de opportuniteiten, snelle evoluties en uitdagingen van de markt en het evoluerende kijkgedrag, zal het VAF tijdens de beleidsperiode 2022-2025 meer inzetten op structureel overleg met de sector. Daarbij zijn de belangrijkste gesprekspartners in de eerste plaats de scenaristen, regisseurs, producenten en gameontwikkelaars. Maar er zal ook overleg zijn met de vertoners om een levendige filmcultuur te stimuleren in Vlaanderen. Ook de mensen van de audiovisuele opleidingen en game-opleidingen in Vlaanderen zijn prioritaire gesprekspartners van het VAF.

Via Flanders Image zorgt het VAF voor nationale en internationale promotie van audiovisuele creaties die van het VAF steun ontvingen.

Het VAF neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig en fungeert op dat vlak vanuit zijn concrete ondersteuningsbeleid als katalysator voor de volledige audiovisuele en gamesector. Zo zal het VAF verder inzetten op onder andere ecologische duurzaamheid, fair practices, gendergelijkheid, inclusie en toegankelijkheid.