Ga verder naar de inhoud

Nieuwe coronamaatregel: slatefunding

30 april 2020
Het VAF creëert een tijdelijke subsidielijn voor nieuwe en prille projecten onder de vorm van slatefunding.​ Met slatefunding wordt bedoeld: steun die in één keer wordt toegekend aan een pakket van meerdere projecten voor een welbepaalde periode. Men zegt ja of neen op het volledige pakket. In dit geval gaat het over een pakket van 3 tot 5 audiovisuele creatieprojecten, voor een totaal geplafonneerd bedrag van maximum 250.000 euro. Het VAF neemt dit nieuwe initiatief om de sector, in de aanloop naar de heropstart na de lockdown, extra stimulansen aan te reiken. De bedoeling is om makers de mogelijkheid te geven om van thuis uit nieuwe projecten uit te denken, de ontwikkeling van projecten te versnellen en producenten tegen het najaar een begin van continuïteit te bieden. Het betreft een eenmalige steunmaatregel, nog uit te voeren in 2020.
Wat is de bedoeling? Het VAF neemt dit nieuwe initiatief om de sector, in de aanloop naar de heropstart na de lockdown, extra stimulansen aan te reiken. De bedoeling is om makers de mogelijkheid te geven om van thuis uit nieuwe projecten uit te denken, de ontwikkeling van projecten te versnellen en producenten tegen het najaar een begin van continuïteit te bieden. Daarom lanceert het VAF een eenmalige call voor slatefunding. Waarover gaat het? Met slatefunding wordt bedoeld: steun die in 1 keer wordt toegekend aan een pakket van meerdere projecten voor een welbepaalde periode. We zeggen ja of neen op het volledige pakket. In dit geval gaat het over een pakket van 3 tot 5 projecten, voor een totaal geplafonneerd bedrag van maximum 250.000 euro. Het betreft een eenmalige steunmaatregel, nog uit te voeren in 2020.​ Over welke projecten gaat het? Een slate mag een mix zijn van alle categorieën, formaten en fondsen (Filmfonds en Mediafonds): single fictie, animatie, documentaire, FilmLab, VR/AR/interactief, fictiereeks, animatiereeks, documentairereeks, webreeks. Bij fictiereeksen kan het ook gaan over een reeks afzonderlijke telefilms. De bedoeling is om projecten in een vroege fase te steunen. Enkel majoritaire Vlaamse projecten in scenario- of ontwikkelingsfase, die bovendien voldoen aan de normale aanvraagcriteria, kunnen in de slate worden opgenomen. Uitzondering: omdat we als aanmoediging van jong talent ook majoritaire korte fictiefilms en korte documentaires willen toelaten tot de slate en hiervoor geen scenario- of ontwikkelingssteun bestaat, laten we voor deze formaten productie-aanvragen toe. In de slate wordt slechts 1 productie-aanvraag voor een korte film toegelaten. Onderdeel van de slate kunnen volledig nieuwe projecten zijn, maar ook herindieningen (= 2e indieningen) en projecten die al een scenariopremie hebben gekregen en nu voor ontwikkeling in de slate worden opgenomen. Projecten die definitief werden afgewezen kunnen niet in de slate worden opgenomen. ​Wat vragen we? Elk project binnen de slate wordt individueel onderbouwd volgens de gebruikelijke voorwaarden en wordt begroot met een individueel steunbedrag / budget bij ontwikkeling. Dit alles dus volledig in lijn met de courante VAF-bedragen/criteria. Zo kunnen deze projecten achteraf vlot individueel doorstromen naar het gewone commissiesysteem en conform de VAF-criteria blijven. De indienende producent maakt 1 globale intentienota voor de volledige slate. De recente lange fictieprojecten in de slate moeten door het pitchcomité geraakt zijn. Check dit bij twijfel bij de projectbeheerder. Bij de aanvraag wordt voor ieder project een optiecontract tussen de scenarist en de producent verwacht en een concrete afspraak rond de financiële vergoeding van de regisseur in de ontwikkelingsfase (reëel uit te betalen). Dit laatste is verplicht indien de regisseur in de ontwikkelingsfase actief bij de uitwerking van het project betrokken is (is dus niet te verwarren met de vergoeding van de regisseur voor de werkzaamheden in preproductie, productie en postproductie). Diversiteit: in iedere slate van 3 projecten moet minstens 1 project zitten waar een vrouwelijke scenarist en/of regisseur bij betrokken is. In slates van 4 of 5 projecten moeten er minstens 2 projecten zitten waar een vrouwelijke scenarist en/of regisseur bij betrokken is. Ook betrokkenheid van debuterende makers en/of makers met een andere culturele achtergrond wordt aangemoedigd. Wie vraagt aan? Aanvrager = Vlaamse producent, die voor iedere categorie vd projecten die hij met de slate indient, al een majoritair Vlaams project heeft geproduceerd, hetzij met VAF-steun, hetzij gelijkwaardig door ervaring (bv een film met Screen Flanders-steun, een documentaire of reeks binnen de productiestructuur van een omroep, een VR-project binnen een professionele omgeving, …). Projecten waarvoor het VAF reeds scenariosteun verleende, mogen sowieso voor ontwikkelingssteun in de slate opgenomen worden, ook indien de producent in die categorie nog niet de hoger vermelde productie-ervaring kan aantonen. Slates waarbij bovendien interessante productie- of financieringspartners aan boord zijn, worden aangemoedigd (consortium-gedachte). Hiermee wordt een partnership voor de totaliteit van de slate bedoeld. De indienende producent is de partij waarbij de hierboven vermelde ervaring aanwezig moet zijn. Hij is degene die naar het VAF toe verantwoordelijk is en als aanspreekpunt fungeert. De check rond ondernemingen in moeilijkheden zal dus bij de indienende producent gebeuren. Elke producent mag maar 1 slate indienen. Over welke bedragen gaat het? Bedrag per slate: maximum 250.000 euro. Opgelet: de individuele bedragen per project in de slate zijn de reguliere VAF-bedragen. D.w.z. dat de 250.000 euro enkel en alleen geldt als absoluut plafond. Elke slate zal een ander eindbedrag hebben, afhankelijk van de optelsom van de premies van de individuele projecten, vermeerderd met een globale slate-fee voor de producent (zie verder). Binnen de enveloppe van 250.000 euro mag de indienende producent bij wijze van uitzonderlijke maatregel, bovenop de slate met individueel begrote projecten, een globale slate-fee van 15.000 euro inschrijven. De producent ontvangt deze slate-fee kort na de goedkeuring van de slate. De overblijvende middelen voor een project dat wordt stopgezet gaan niet naar de andere projecten in de slate maar vloeien terug naar het VAF. Er kan ook geen nieuw project aan de slate worden toegevoegd. Aan ieder individueel project is een steunbedrag gekoppeld dat volgens de normale betalingsschijven van het VAF wordt uitbetaald aan de partij die hier recht op heeft. De producent krijgt 2 jaar om de slate te beheren en moet ten laatste 2 jaar later rekenschap geven over de ontwikkeling van de diverse projecten binnen zijn goedgekeurde slate. Belangrijk om weten is dat projecten uit de slate inmiddels wel elk op eigen tempo worden voortgezet en dus vroeger de slate kunnen verlaten om in het reguliere circuit hun weg voort te zetten. Vb een project met scenariosteun in de slate kan, eens het rijp is voor ontwikkeling, voor ontwikkelingssteun worden ingediend in het reguliere commissiesysteem; idem voor een ontwikkeld project dat klaar is voor een productie-aanvraag. Hoe wordt deze call gecombineerd met de gewone commissiewerking? De gewone commissies gaan gewoon door en staan zoals steeds open voor individuele aanvragen. Aanvragen zitten qua indiening ofwel in de slate, ofwel in het gewone commissiesysteem. Er zijn geen simultane aanvragen voor eenzelfde project in beide systemen mogelijk, de indiener kiest voor een bepaald project het parcours. Aanvragen uit afgewezen slates kunnen achteraf wel weer naar het gewone commissiesysteem op een volgende deadline. Herindieningen van projecten die in een afgewezen slate zaten, tellen achteraf niet mee als herindiening. Dit om te vermijden dat een sterk project in een zwakke slate die wordt afgewezen, daardoor een indieningskans verliest. De call geldt m.a.w. dus voor nieuwe projecten, herindieningen en projecten waarover voorafgaand aan 2 september 2020 een beslissing viel. Het zijn projecten die op het moment van indiening niet actief in behandeling zijn bij een commissie. Wie beoordeelt? Een speciale jury van 5 externe deskundigen adviseert. Bij samenstelling wordt rekening gehouden met competenties, gender, diversiteit, … Bij een tekort aan expertise rond een specifieke slate (bv. een slate met veel VR-projecten) wordt gewerkt met deeladviezen van experts. Hoe aanvragen? De aanvraag verloopt via MyVAF. Vanaf 1 juli 2020 zal een aangepaste module beschikbaar zijn. Hoe ziet de timing eruit? Deadline op 2 september om 24 u. Communicatie beslissing ten laatste eerste helft november 2020. Tijd om na de deadline onvolledige dossiers aan te vullen: 2 dagen. Het vervolledigen van een aanvraag wordt beperkt tot kleinere toevoegingen. Na deze termijn is een onvolledige aanvraag onontvankelijk. Meer info Gelieve tegen 1 juli 2020 aan Chiara Deleersnijder, die het slateproject zal coördineren, te melden of je van plan bent om een slate-aanvraag te doen en welke projecten – titel, makers, soort project – hier (waarschijnlijk) zullen in zitten. Dit contactmoment heeft louter organisatorische redenen. Het dient om ons te helpen inschatten welk volume aan projecten zal moeten beoordeeld worden en welke expertises we in de jury moeten voorzien. Deze informatie is dus geenszins bindend. Voor alle vragen en inlichtingen: contacteer een projectbeheerder Creatie.