Ga verder naar de inhoud

Nieuwe regeling ter ondersteuning projecten tv-drama

23 december 2008
Onlangs besliste minister Anciaux om vanaf 2009 de voorziene jaarlijkse dotatie van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) op te trekken met € 2.850.000. Deze bijkomende budgettaire enveloppe is expliciet bestemd voor de ondersteuning van kwalitatieve dramareeksen, die door het VAF samen met Vlaamse omroepen worden gefinancierd. Het betreft in principe producties door onafhankelijke producenten.
De modaliteiten omtrent de besteding van deze bijkomende dotatie worden bepaald in een addendum aan de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het VAF. De formalisering hiervan zal ten vroegste rond einde januari 2009 plaats vinden. Daarna moet ook de Europese Commissie haar goedkeuring geven, wat enkele maanden in beslag kan nemen. Om de sector alvast te informeren, melden wij hierbij, onder strikt voorbehoud van een goedkeuring op Vlaams en Europees niveau, onze intenties voor wat deze opdracht betreft t.a.v. de ondersteuning van tv-drama projecten. Het weze duidelijk dat het VAF zich, gezien de omstandigheden, op dit ogenblik tot niets kan engageren: • De steun is bestemd voor dramareeksen tussen 5 en 13 afleveringen, van minstens 45’ per aflevering. • soap, sitcom, telenovelles, remakes en vervolgreeksen komen niet in aanmerking.• Aanvragen betreffen scenariosteun of productiesteun. • De maximumsteun voor scenario is € 25.000 voor heel de reeks. De reëel aangevraagde of toegekende steun kan dus ook minder zijn. • De maximumsteun voor productie is € 1.000.000 (scenariosteun inbegrepen) voor heel de reeks. De reëel aangevraagde of toegekende steun kan dus ook minder zijn. • De gewone aanvraagformulieren van het VAF kunnen worden gebruikt. Opgelet: nieuwe (aangepaste) versie van het formulier downloaden. Op de aanvraagformulieren staat aangegeven wat juist van een aanvraag wordt verwacht. -- Aanvragen scenariosteun kunnen enkel worden ingediend indien er een producent aan het project is verbonden die minstens één dramareeks of twee langspeelfilms heeft geproduceerd. De aanvrager is de scenarist of de onafhankelijke producent.-- Als uitgangspunt voor aanvragen productiesteun geldt steeds dat de omroep minstens dezelfde financiële input aan de productie besteedt als de steun verleend door het Fonds. Projecten kunnen enkel voor productiesteun worden ingediend indien een omroep zich schriftelijk heeft geëngageerd om het project mee te financieren. De aanvrager is de onafhankelijke producent. • Een afzonderlijke beoordelingscommissie voor tv-drama zal de projecten behandelen. • Het VAF voorziet in 2009 2 deadlines. Op beide deadlines kunnen aanvragen scenariosteun en productiesteun worden ingediend. Zoals hoger vermeld gaat het hier dus over voorlopige deadlines die we pas later kunnen bevestigen: > 1e deadline: 2 februari 2009 (beslissing door de Raad van Bestuur op 31 maart 2009 - onder voorbehoud)> 2e deadline: 15 september 2009 (beslissing door de Raad van Bestuur op 17 november 2009 - onder voorbehoud) Voor alle verdere info: contacteer Dirk Cools: 02/226.06.50 of dcools@vaf.be