Ga verder naar de inhoud

Open oproep: Kandidaturen scenario atelier VAF (editie juli - december 2007)

16 april 2007
Vier veelbelovende scenaristen krijgen opnieuw de kans om hun scenario onder begeleiding van een coach uit te diepen. Binnen- en buitenlandse professionals zullen zich een half jaar lang inzetten om debuterende schrijvers individueel te helpen bij de ontwikkeling van hun scenario.

Kandideren voor en deelnemen aan het atelier is kosteloos. De geselecteerde deelnemers ontvangen een eenmalige kostendekkende stagebeurs van € 4.000 voor de ganse duur van het atelier.

Wie in aanmerking wil komen voor dit scenario-atelier van het VAF, kan zich inschrijven tot en met maandag 7 mei 2007.

Wie komt in aanmerking?

 • een kandidaat mag maximum één verfilmd scenario voor een lange speelfilm hebben geschreven;
 • hij/zij moet minstens 25 uur per week beschikbaar zijn voor het project;
 • hij/zij mag niet verbonden zijn aan een omroep;
 • hij/zij moet in België wonen;
 • hij/zij moet Nederlandstalig zijn.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Fictieprojecten van minimum 75 minuten, die één dramatisch geheel vormen;
 • Soap, sitcom en tv-formatreeksen vallen hier niet onder.

Hoe stel je je kandidaat ?

Kandidaten moeten een dossier opsturen in acht exemplaren. Het dossier is opgesteld in lettertype verdana 10, enkele regelafstand, en omvat (in deze volgorde):

 • een voorblad met de titel van het scenario en de contactgegevens van de scenarist (naam, adres, telefoon, mail);
 • een pitchline;
 • een synopsis (max. 3.600 lettertekens incl. spaties);
 • optioneel: een bijlage met de karakterschets van de belangrijkste personages (max. 7.200 lettertekens incl. spaties);
 • een treatment voor een origineel fictieproject (adaptaties zijn enkel toegestaan op werken uit het publiek domein) – (max. 36.000 lettertekens incl. spaties);
 • een persoonlijke motivatie m.b.t. deelname aan het atelier;
 • het curriculum vitae van de kandidaat.

De kandidaturen moeten in acht exemplaren opgestuurd worden naar het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, Handelskaai 18 te 1000 Brussel, t.a.v. Siebe Dumon. Een digitale versie wordt gemaild naar sdumon@vaf.be.

Deadline

Inschrijvingen voor de sessie van juli tot december 2007 worden afgesloten op maandag 7 mei om 17 uur.

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in drie stappen:

1) het VAF onderzoekt de formele ontvankelijkheid van het dossier en de kandidaat;
2) een jury maakt een shortlist van de kandidaat-deelnemers (dinsdag 29 mei 2007);
3) de jury interviewt deze kandidaten (maandag 4 juni 2007).

De jury houdt bij de selectie rekening met het potentieel van het project én van de deelnemer. Bij de keuze van de coach wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de voorkeur van de atelierdeelnemer. De vier geselecteerde kandidaten kunnen aan het VAF maximum drie personen voorstellen die volgens hem/haar geschikt zouden zijn als individueel begeleider. De uiteindelijke beslissing gebeurt in gemeenschappelijk overleg.

Timing:

 • De totale procedure neemt één maand in beslag vanaf de afsluitingsdatum van inschrijving;
 • De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing binnen vijf werkdagen na de eerste jurydag, die in principe plaatsvindt op dinsdag 29 mei 2007;
 • De interviews met de shortlist-kandidaten vinden in principe plaats op maandag 4 juni 2007.

Nog vragen ?

Neem contact op met Siebe Dumon, Hoofd Vorming en Onderzoek, tel. 02 226 06 47, mail sdumon@vaf.be