Ga verder naar de inhoud

Oproep: stel u kandidaat om subsidiedossiers te beoordelen van kunstenorganisaties en kunstenaars

10 december 2014
Kunsten en Erfgoed zoekt kandidaten voor de pool van beoordelaars die binnen het nieuwe Kunstendecreet subsidiedossiers zal beoordelen. We zoeken kunstenaars, medewerkers uit de kunstensector of mensen met een bijzondere voeling met deze sector die hun kennis en ervaring willen inzetten om het kunstenlandschap in Vlaanderen te ondersteunen.
Vanaf het najaar van 2015 gebeurt de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de kunstensector zoals voorzien in het nieuwe Kunstendecreet. Uit een pool van een 200-tal beoordelaars worden tijdelijke commissies samengesteld per subsidieronde en op basis van de functie(s) en discipline(s) die zijn aangeduid in een subsidieaanvraag. De functies zijn: ontwikkelingproductiepresentatieparticipatie reflectie. De disciplines zijn: podiumkunstenmuziekaudiovisuele kunst beeldende kunstarchitectuurvormgeving We zijn ook op zoek naar beoordelaars met een expertise op vlak van letteren en film. Ook expertise op vlak van ondernemerschap, internationale promotie en verwerving en spreiding van kunst is relevant om de nieuwe specifieke subsidie-instrumenten te kunnen beoordelen. Uw verantwoordelijkheden en takenAls beoordelaar brengt u advies uit over aanvragen voor subsidies van organisaties en kunstenaars. U leest de aanvragen en maakt een schriftelijke voorbereiding, met het oog op de bespreking ervan in de vergaderingen. Daarnaast maakt u eventueel en op vraag van Kunsten en Erfgoed een verslag over een bezochte voorstelling, concert, tentoonstelling,…of over een werkbezoek bij een organisatie. Uw profiel u kent de huidige regelgeving binnen het kunstenveld (Kunstendecreet en cao’s) of bent bereid deze kennis te verwervenu bent vertrouwd met één of meerdere van de functies en disciplines zoals beschreven in het Kunstendecreet, en bent op de hoogte van de historiek en recente ontwikkelingenu bezoekt regelmatig voorstellingen, concerten, tentoonstellingen,…u weet zich vlot uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijku bent bereid te leren werken met nieuwe informaticatoepassingen. Ons aanbodWij bieden u de mogelijkheid om als vrijwilliger uw expertise en enthousiasme op beleidsniveau te delen en actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvol en dynamisch kunstenlandschap. Daarvoor ontvangt u: presentiegeld voor de vergaderingen: 60 euro per dagdeeleen forfaitaire vergoeding van 30 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een werkingssubsidie, en 15 euro voor de voorbereiding voor een projectsubsidie of beurseen forfaitaire vergoeding van 25 euro voor het opstellen van een prospectieverslag of een verslag van een werkbezoekeen reisvergoeding voor de vergaderingen, prospecties en werkbezoeken, gebaseerd op de prijs van een treinrit in eerste klas. Timing en werkdrukDe minister benoemt u als lid van de pool van beoordelaars voor een periode van 5 jaar. U zal als beoordelaar niet elke aanvraagronde in een tijdelijke commissie zetelen.Het decreet voorziet drie indiendata per jaar, zowel voor beurzen als projecten. Aanvragen voor werkingssubsidies kunnen één keer om de vijf jaar aangevraagd worden. Per aanvraagronde neemt u deel aan maximaal 4 vergaderdagen. Per vergaderdag gaan we uit van een vijftiental dossiers voor projectsubsidies en beurzen, en een achttal dossiers voor de beoordeling van aanvragen voor werkingssubsidies. Hoe stelt u zich kandidaat?Heeft u interesse om deel uit te maken van de pool van beoordelaars, stel u dan kandidaat via de website www.iedereenkanzetelen.be. Registreren kan tot en met 28 februari 2015.Na het screenen van de kandidaturen zal Kunsten en Erfgoed een voorstel doen aan de minister, die op basis hiervan een beslissing zal nemen over de uiteindelijke samenstelling van de pool. Half mei laten wij u weten of u al dan niet geselecteerd bent. InfosessiesOp woensdag 4 februari 2015 organiseert Kunsten en Erfgoed twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. Schrijf u hier in voor de infosessies. Meer info?Als u meer informatie wenst of vragen heeft, kan u contact opnemen met Leen Driesen (02/5536965 of leen.driesen@cjsm.vlaanderen.be).De oproep voor kandidaten voor de pool van voorzitters zal begin januari worden verspreid.