Ga verder naar de inhoud

Projectsteun Vlaanderen Circulair voor VAF-project SCIFI

8 januari 2020
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) krijgt projectsteun van Vlaanderen Circulair voor SCIFI, een project rond circulaire economie in de audiovisuele sector. De projectsteun komt er na een positief advies door een multidisciplinaire jury. De circulaire economie is een van de zeven transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering. Vlaanderen Circulair is een partnership van overheden, bedrijven, het middenveld en de kenniswereld. De dagelijkse werking is in handen van OVAM.
SCIFI staat voor ‘Supporting Circular Initiatives in the Film Industry’. Het project vertaalt de circulaire economie op maat van de audiovisuele sector, door kennis te bundelen, circulair ondernemen te initiëren en mensen uit de sector samen te brengen en te inspireren. SCIFI is een project van de afdeling Duurzaam filmen van het VAF in samenwerking met een hele reeks partners. Naast het opbouwen van expertise rond circulaire economie kunnen dankzij de projectsteun ook drie pilootprojecten worden gelanceerd waarbij de nadruk zal liggen op het lokaal sluiten van materiaalkringlopen en op alternatieve vormen van consumptie. De pilootprojecten draaien rond duurzame keuzes in de domeinen van decorbouw en -inrichting (Kringverhuur), drinkwater (Robinetto en BOXrentals) en evenementen (MOOOV Filmfestival). Het VAF coördineert en vertaalt de resultaten naar de audiovisuele sector, de KU Leuven zorgt voor de wetenschappelijke ondersteuning en berekent de milieuwinsten. Het doel is de traditionele gedrags- en consumptiepatronen van de audiovisuele sector positief te beïnvloeden en circulaire bedrijfsmodellen te ondersteunen. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. De Vlaamse Regering heeft de circulaire economie als één van de zeven transitieprioriteiten vastgelegd en de OVAM als initiator van Vlaanderen Circulair aangeduid.