Ga verder naar de inhoud

Screen Flanders verdeelt € 2.000.000 onder negen audiovisuele producties

22 mei 2014
Vlaams minister-president Kris Peeters maakte vandaag de audiovisuele producties bekend die financiële ondersteuning krijgen via Screen Flanders, de Vlaamse economische steunmaatregel voor de audiovisuele sector. Binnen de eerste oproep van 2014 krijgen negen producties steun voor samen een totaalbedrag van € 2.000.000. Hiertegenover staat dat de ondersteunde projecten samen voor ruim € 9,3 miljoen aan audiovisuele uitgaven zullen realiseren in het Vlaamse Gewest.
Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, een financieel duwtje in de rug. De Belgische (co)producenten kunnen via Screen Flanders tot € 400.000 terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven binnen het Vlaamse Gewest. Voorwaarde hierbij is o.a. dat zij minimum € 250.000 investeren in het Vlaamse Gewest en het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijken. Voor elke euro steun moet minstens 1 euro in het Vlaamse Gewest aan audiovisuele uitgaven worden besteed. De maximale steun per project bedraagt € 400.000.De eerste oproep van 2014 voor Screen Flanders liep af midden maart. In deze ronde werd een totaal van € 2.000.000 toegekend aan negen projecten. Per project varieert de Screen Flanders ondersteuning tussen € 100.000 en € 400.000. Alles samen zullen de 9 ondersteunde producties voor ruim € 9,3 miljoen spenderen in het Vlaamse Gewest (dit cijfer houdt enkel rekening met de voor Screen Flanders ondersteuning in aanmerking komende uitgaven. Daarnaast zijn er nog een reeks andere uitgaven, bv. horeca, waar bij de beoordeling van de aanvragen geen rekening mee wordt gehouden).De ontvankelijke aanvragen werden beoordeeld door een cultureel en economisch samengestelde jury. Op basis van deze beoordeling en rangschikking nam Vlaams minister-president Kris Peeters de beslissing tot steunverlening aan negen projecten.De 9 projecten die steun ontvangen zijn: (titel, regisseur, Vlaamse (co)producent, nationaliteit - genre) BelgicaRegie: Felix van Groeningen - Vlaamse producent: MenuetNationaliteit: BE - FR - NL; fictie Bowling BallsRegie: Marc Punt - Vlaamse producent: Independent ProductionsNationaliteit: BE; fictie BreakdownRegie: Tom Shankland - Vlaamse producent: Czar TVNationaliteit: UK - BE; fictie Galloping MindRegie: Wim Vandekeybus - Vlaamse producent: Savage FilmNationaliteit: BE - HU - NL; fictie Le Tout Nouveau TestamentRegie: Jaco Van Dormael - Vlaamse producent: Caviar AntwerpNationaliteit: BE - LU - FR; fictie MoonwalkRegie: Antoine Bardou-Jacquet - Vlaamse producent: PotemkinoNationaliteit: FR - BE; fictie Paradise TripsRegie: Raf Reyntjens - Vlaamse producent: Caviar AntwerpNationaliteit: BE - NL; fictie VentouxRegie: Nicole van Kilsdonk - Vlaamse producent: Prime Time Audio Visual Entertainment and CommunicationNationaliteit: NL - BE; fictie Winnipeg (werktitel)Regie: Geoffrey Enthoven - Vlaamse producent: Fobic FilmsNationaliteit: BE - IE - DE; fictie Voor 2014 zijn in totaal drie oproepen voorzien waarover een totaalbudget van € 5.000.000 zal worden verdeeld.Screen Flanders is een initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Het budget van deze economische maatregel wordt ter beschikking gesteld en beheerd door het Agentschap Ondernemen. Voor bijstand bij de beoordeling van de dossiers, de communicatie en promotie van de maatregel doet het Agentschap een beroep op het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).