Ga verder naar de inhoud

Stopzetting Garantiefonds

2 november 2022

Sinds 1 november 2022 is het Garantiefonds niet langer actief en kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden.

Het Garantiefonds - Stopzetting vanaf 01/11/2022

Per beslissing van de Vlaamse regering werd in 2021 het Garantiefonds voor audiovisuele productie opgericht. Het doel van dit fonds was om bepaalde risico’s specifiek verbonden aan de COVID-19 pandemie tijdens de opnameperiode van een audiovisuele productie te dekken, ter aanvulling van de productieverzekering.

Het fonds werd betoelaagd door 5 miljoen euro van het budget Cultuur van De Vlaamse Gemeenschap voor de budgetlijn Cultuur en door 5 miljoen euro van het budget Media van de Vlaamse Gemeenschap voor de budgetlijn Media.

De looptijd van het Garantiefonds liep van 09/02/2021 t.e.m. 31/10/2022.
Bijgevolg kunnen er na 31/10/22 geen dossiers meer geregistreerd worden.

Welke producties kwamen in aanmerking voor het Garantiefonds?

Binnen het beleidsveld Media:

- Alle Vlaamse audiovisuele producties, ongeacht het genre:

  • Fictieproducties: een fictie-, animatie- of documentaireserie, daarin begrepen kinder- en jeugdreeksen;
  • Non-fictieproducties: alle soorten opnames voor (niet limitatief) cultuur-, human interest en entertainmentprogramma’s (studio en non-studio).

- die in open net worden uitgezonden door een lineaire Vlaamse omroeporganisatie en/of door een niet-lineaire Vlaamse omroeporganisatie worden vertoond;

- op voorwaarde dat één van de volgende omroeporganisaties betrokken is: openbare en/of de erkende en/of aangemelde Vlaamse televisieomroeporganisaties, zoals bepaald in artikel 159 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Binnen het beleidsveld Cultuur:

- Vlaamse filmproducties (korte of lange fictiefilm, documentaire of animatiefilm – reclamefilms uitgesloten) bestemd om in de bioscoop of via een ander commercieel circuit te worden vertoond:

  • producties die steun gekregen hebben van het VAF; of
  • producties die als Belgisch erkend zijn op basis van cinematografische of audiovisuele coproductieakkoorden gesloten tussen België of de Vlaamse Gemeenschap en een andere partij; én
  • die, indien ze (deels) gefinancierd zijn met Tax Shelter financiering de erkenning van een Europees in aanmerking komend werk ontvangen hebben van de Vlaamse Gemeenschap.

Vragen?