Ga verder naar de inhoud

Stopzetting Garantiefonds

2 november 2022

Sinds 1 november 2022 is het Garantiefonds niet langer actief en kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden.

Het Garantiefonds - Stopzetting vanaf 01/11/2022

Per beslissing van de Vlaamse regering werd in 2021 het Garantiefonds voor audiovisuele productie opgericht. Het doel van dit fonds was om bepaalde risico’s specifiek verbonden aan de COVID-19 pandemie tijdens de opnameperiode van een audiovisuele productie te dekken, ter aanvulling van de productieverzekering.

Het fonds werd betoelaagd door 5 miljoen euro van het budget Cultuur van De Vlaamse Gemeenschap voor de budgetlijn Cultuur en door 5 miljoen euro van het budget Media van de Vlaamse Gemeenschap voor de budgetlijn Media.

De looptijd van het Garantiefonds liep van 09/02/2021 t.e.m. 31/10/2022.
Bijgevolg kunnen er na 31/10/22 geen dossiers meer geregistreerd worden.

Welke producties kwamen in aanmerking voor het Garantiefonds?

Binnen het beleidsveld Media:

- Alle Vlaamse audiovisuele producties, ongeacht het genre:

  • Fictieproducties: een fictie-, animatie- of documentaireserie, daarin begrepen kinder- en jeugdreeksen;
  • Non-fictieproducties: alle soorten opnames voor (niet limitatief) cultuur-, human interest en entertainmentprogramma’s (studio en non-studio).

- die in open net worden uitgezonden door een lineaire Vlaamse omroeporganisatie en/of door een niet-lineaire Vlaamse omroeporganisatie worden vertoond;

- op voorwaarde dat één van de volgende omroeporganisaties betrokken is: openbare en/of de erkende en/of aangemelde Vlaamse televisieomroeporganisaties, zoals bepaald in artikel 159 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Binnen het beleidsveld Cultuur:

- Vlaamse filmproducties (korte of lange fictiefilm, documentaire of animatiefilm – reclamefilms uitgesloten) bestemd om in de bioscoop of via een ander commercieel circuit te worden vertoond:

  • producties die steun gekregen hebben van het VAF; of
  • producties die als Belgisch erkend zijn op basis van cinematografische of audiovisuele coproductieakkoorden gesloten tussen België of de Vlaamse Gemeenschap en een andere partij; én
  • die, indien ze (deels) gefinancierd zijn met Tax Shelter financiering de erkenning van een Europees in aanmerking komend werk ontvangen hebben van de Vlaamse Gemeenschap.

Vragen?

Jan Roekens

Jan Roekens

Projectbeheerder Garantiefonds