Ga verder naar de inhoud

Taxshelter dossiers bij de Vlaamse overheid

22 oktober 2007
De ervaring leert dat heel wat aanvragen bij de Vlaamse overheid (volgens art.194ter, ยง 2 WIB 92) op het einde van het jaar worden ingediend. Daarom wordt erop aangedrongen dat dossiers 2007 zo snel mogelijk ingediend worden, waarbij maandag 3 december 2007 als een praktische limietdatum moet gesteld worden.
Bijkomend wordt gemeld dat voor de aanvraag van het tweede attest de aanvraagformulieren van het eerste attest volledig worden geactualiseerd en bijgevoegd. De aanvraagformulieren vindt u op hier. Voor meer informatie kan u ook terecht op film@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02-553 46 50. Gelieve de aanvragen zo volledig mogelijk in te dienen. De deadline biedt immers geen garantie dat het attest in 2007 kan uitgeschreven worden. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaAfdeling MediaArenbergstraat 91000 Brussel