Ga verder naar de inhoud

Twee financieringstrajecten korte fictiefilm binnen het VAF

8 juli 2011
Vanaf de deadline van 5 september 2011 is het mogelijk om bij het VAF standaard productiesteun voor een korte fictiefilm aan te vragen van ofwel €60.000 ofwel €20.000. Op die manier wil het VAF meer talentvolle, opkomende makers aan bod laten komen.
(Zoals in het verleden kunnen ook – in functie van de behoefte - afwijkende bedragen aangevraagd worden. In de praktijk geldt € 60.000 per film als een maximum). Het VAF besliste op zijn Raad van Bestuur van 5 juli 2011 om – binnen de beperkte jaarmiddelen – het aantal via de commissiewerking te ondersteunen kortfilms op te drijven van 6 à 8 naar een 12-tal per jaar, bij instroom van voldoende sterke projecten. Naar schatting kunnen op deze wijze 6 films aan € 60.000 en 6 aan € 20.000 ondersteund worden. Het gaat hier over een theoretisch kader; afhankelijk van de aanbod aan projecten kunnen deze verhoudingen en aantallen wijzigen. De indiener beslist zelf voor welk traject hij met zijn project kiest. Het betreft hier geen afzonderlijke systemen. Het concrete bedrag dat hij aan het VAF vraagt vermeldt hij gewoon in het financieringsplan dat bij zijn aanvraag moet worden gevoegd. Naast deze fictiekortfilms, blijft het VAF ook heel wat korte films ondersteunen via de commissies FilmLab en Animatie, en via de wildcards. Voor meer vragen: Sander Vanhellemont: tel 02/226.06.48 – svanhellemont@vaf.be Voor alle info over deadlines en aanvragen: zie ook www.vaf.be