Ga verder naar de inhoud

Tweedaagse conferentie over internationaal cultuurbeleid

15 oktober 2010
Op 25 en 26 oktober 2010 organiseren de verschillende kunstensteunpunten, het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren in de context van het Belgische EU-voorzitterschap een tweedaagse conferentie over internationaal cultuurbeleid.
Deze conferentie brengt de internationale praktijk in de kunsten in al zijn diversiteit in kaart. Er wordt een licht geworpen op de voornaamste obstakels die een internationale samenwerking in de weg kunnen staan, terwijl ook aanbevelingen en instrumenten voor een toekomstgericht internationaal kunstenbeleid worden aangereikt. Tijdens de eerste dag leggen diverse buitenlandse sprekers de focus op het internationaal beleidsniveau waarbij invalshoeken als ondermeer mobiliteit, creatieve industrie├źn / economische dimensie, ecologie en stedelijkheid belicht worden. Er wordt onder andere een antwoord geformuleerd op de vraag welke elementen de basis vormen van een duurzaam internationaal cultuurbeleid en hoe het bestaande instrumentarium hiertoe aangevuld of aangewend kan worden. De tweede dag staat in het teken van het Vlaamse beleidsniveau. Zo wordt er onder andere getoetst hoe internationaal actief het Vlaamse kunstenveld is, welke de geprefereerde partners zijn en in welke landen, wat de internationale werking belemmert of hoe de huidige regelgeving verbeterd kan worden.Meer informatie over deze tweedaagse conferentie alsook het volledige programma is hier terug te vinden.