Ga verder naar de inhoud

VAF Dag: Vlaamse audiovisuele sector beschikt over groot potentieel

23 april 2010
De audiovisuele sector in Vlaanderen is vandaag goed voor een directe werkgelegenheid van ruim 10.000 voltijdse banen. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door Idea Consult en Vlerick in opdracht van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Deze en andere cijfers werden voorgesteld tijdens de eerste editie van de VAF Dag. Onder de sprekers bevonden zich Geert Noels (Econopolis), Paul de Hondt (Vlaanderen in Actie), Philippe Reynaert (Wallimage), Guillaume Van der Stighelen (Duval Guillaume) en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.
De studie met als titel "Een socio-economische profilering van de Vlaamse audiovisuele sector" toont verder dat de directe werkgelegenheid in het domein van de audiovisuele productie tijdens het voorbije decennium met ruim 70% aangroeide. (Cijfers over zogenaamde indirecte werkgelegenheid werden door de onderzoekers buiten beschouwing gehouden). In dat kader bracht Paul de Hondt (kabinet Kris Peeters) een korte presentatie over Vlaanderen in Actie en de integratie van een cultureel luik in dit ambitieuze door de Vlaamse regering uitgewerkte plan. Vlaamse cluster van creatieve media Dat de audiovisuele sector in Vlaanderen nog over een enorm groeipotentieel beschikt, werd ook door Geert Noels van Econopolis onderstreept. In zijn holistische visie kwam hij met zes actiepunten voor de "Vlaamse cluster van creatieve media" ("Flanders cluster of creative media"), zoals het actief aantrekken van ankerbedrijven, de aanpassing van het fiscale kader, het inrichten van (meertalige) opleidingen, enz. Grenzen moeten worden verlegd, en de lat dient daarbij zo hoog mogelijk gelegd, stelt hij. Geld bij de Walen, Fame bij de Vlamingen Tijdens een korte videoboodschap vertelde Philippe Reynaert van Wallimage waarom er in Wallonië, en sinds kort ook in Brussel, een economisch fonds werd opgericht. Onder de opvallende titel "Straffe filmverhalen? Er valt geld te halen bij de Walen!" kwam de werking van het fonds en zijn resultaten voor de audiovisuele sector aan bod. Dit werd gevolgd door de al even opmerkelijke presentatie getiteld "Flanders Walk of Fame" waarin marketeer en reclamegoeroe Guillaume Van der Stighelen zijn visie over het imago en de daadkracht van de Vlaamse audiovisuele creatiesector uiteenzette. Impuls voor de Vlaamse film In haar toespraak* kondigde Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege aan dat zij aan het VAF de toestemming verleent om binnenkort een 'impulspremie' in te voeren. Het betreft een financiële stimulans die scenaristen, regisseurs en producenten van het VAF kunnen ontvangen n.a.v. behaald succes, op economisch (box office) of op prestigevlak (festivalselecties en -prijzen). Het uitgewerkte voorstel, dat onderworpen is aan strikte criteria, komt eerstdaags op de agenda van de Vlaamse Regering en zal daarna worden aangemeld bij de Europese Commissie. De ambitie is om dit systeem retroactief, vanaf januari van dit jaar, in te voeren. Het gaat hier om een "budgetneutrale maatregel". Vlaamse film blijft scoren De VAF Dag opende met de voorstelling van het Jaarverslag 2009 van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Het VAF kon daarbij enkele opmerkelijke cijfers voorleggen. Vorig jaar gingen 1.915.630 bioscoopbezoekers naar een Vlaamse film kijken. Het nationale marktaandeel van de Vlaamse film bedroeg in 2009 naar schatting 10%. In Vlaanderen alleen zit dit geschatte marktaandeel ruim boven 15%. De best bekeken Belgische film van het voorbije jaar is De helaasheid der dingen (425.209 bezoekers), gevolgd door Dossier K. (220.788 bezoekers) en Le petit Nicolas (204.523 bezoekers). Ook op dvd en op televisie weten Vlaamse audiovisuele creaties het publiek te bekoren. Dit succes zorgt ook voor een minder positieve noot: het aantal illegaal te downloaden Vlaamse creaties neemt toe. Een in 2009 uitgevoerd onderzoek van de Belgian Anti-piracy Federation (BAF) toont bv. dat een film als Ben X op dat ogenblik al 515.000 maal illegaal gedownload was. Maar ook internationaal deed de Vlaamse film het goed in 2009. Drie films (De helaasheid der dingen, Altiplano en Lost Persons Area) stonden op het programma in Cannes. Double Take werd vertoond in het Forum van de Berlinale. My Queen Karo ging in première op het Toronto International Film Festival. In totaal telde het VAF 770 festivalselecties en 132 prijzen en vermeldingen. Het programma van de dag kan je hier nalezen.Het volledige jaarverslag kan je hier nalezen. *Enkel het gesprokene telt