Ga verder naar de inhoud

VAF/Mediafonds steunt crossmediale audiovisuele afgeleiden van tv-reeksen

17 mei 2013
Onlangs keurden – op voorstel van minister van Media Ingrid Lieten - de Vlaamse regering en de Europese Commissie de uitbreiding van het actieterrein van het VAF/Mediafonds naar crossmediale audiovisuele afgeleiden goed. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd binnen de bestaande middelen van het VAF/Mediafonds.
Vanaf nu kan voor tv-reeksen die in aanmerking komen voor steun via het VAF/Mediafonds ook financiële steun worden toegekend voor een crossmedialuik dat samen met of naar aanleiding van de tv-reeks wordt geconcipieerd. Hiermee wordt bedoeld: koppelingen van de mogelijkheden van interactieve media met de traditionele, narratieve formats van documentaire-, animatie-, en fictiereeksen voor televisie. Onder de interactieve media verstaan we internet, sociale media, games en applicaties voor smartphones en tablets. Zij bieden het potentieel tot interactie tussen de maker (auteur), het verhaal (content) en de gebruiker (publiek). Voor een reeks die ontvankelijk is voor steun via het VAF/Mediafonds, kan men vanaf nu dus een crossmediaal plan indienen ter ondersteuning. Het maximumbedrag dat kan worden toegekend aan een crossmediaal pakket is € 115.000. Games die in aanmerking komen voor deze ondersteuning zullen niet langer bij het VAF/Gamefonds kunnen worden ingediend. Voor de selectie van projecten zal een beoordelingscommissie van deskundigen worden opgericht. Een eerste deadline is gepland voor donderdag 27 juni e.k. Een aanvraagformulier en bijhorende documenten zullen begin juni op de website van het VAF te vinden zijn. Lees hier alvast de nieuwe bepalingen in het reglement. Projectbeheerder en contactpersoon is Sander Vanhellemont (mail svanhellemont@vaf.be – tel: 02/226.06.48).