Ga verder naar de inhoud

VAF stapt in Fonds Interactieve en Vernieuwende Experimenten

11 maart 2013
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) treedt toe tot het Fonds voor Cofinanciering van Interactieve en Vernieuwende Experimenten. Via dit initiatief kennen een aantal regionale fondsen steun toe aan innovatieve en interactieve projecten. Tot vijf projecten die de thema’s ‘serious game’ en ‘audiovisuele media en transmedia’ exploreren, zullen aan Vlaamse zijde op cofinanciering kunnen rekenen.
Het Fonds voor Cofinanciering van Interactieve en Vernieuwende Experimenten (FIVE) kent steun toe aan projecten die inzetten op innovatie, experiment en ontwikkeling. Via het systeem van cofinanciering heeft het initiatief tot doel de innovatie in de culturele industrieën te stimuleren. In 2013 treden er drie nieuwe leden toe, waaronder het VAF dat 100.000 euro in de werking injecteert. Hierdoor stijgt het totale budget van het fonds voor dit jaar tot 1,5 miljoen euro. De financiering van het VAF heeft betrekking op twee thema’s: ‘serious game’ enerzijds en ‘audiovisuele media en transmedia’ anderzijds. Verder staat FIVE open voor projecten in alle genres (bv. fictie of non-fictie) of formats (zowel singles als reeksen). Ook Vlaamse instituten en onderzoekscentra kunnen als partner voor de ingediende projecten optreden. Door toe te treden tot FIVE hoopt het VAF de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en de totstandkoming van grensoverschrijdende consortia aan te moedigen. Bij de evaluatie van de projecten zal er dan ook in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de cross-mediale en regio-overschrijdende aard van het project, de mate waarin het nieuwe samenwerkingsverbanden initieert en of er buiten de geijkte lijnen wordt gedacht. De dossiers waarvoor Vlaamse en Franse structuren een partnerschap aangaan, zullen in aanmerking komen voor zowel de Vlaamse als de Franse onderdelen van FIVE. De ingezonden voorstellen worden door een euro-regionale jury beoordeeld. De steun bedraagt minimaal 20.000 en maximaal 60.000 euro per dossier en is afhankelijk van de mate waarin het project gevorderd is. Het Nederlandstalige reglement en het kandidatuurdossier zijn vanaf nu online terug te vinden. Het Fonds voor Cofinanciering van Interactieve en Vernieuwende Experimenten werd in 2012 in het leven geroepen door Pôle Images en CRRAV in Nord-Pas de Calais en vloeide voort uit twee al bestaande fondsen. Op basis van de bijdrage van het VAF, en afhankelijk van de steun aan de individuele projecten, kunnen maximum vijf Vlaamse projecten participeren en gefinancierd worden voor een bedrag van 20.000 tot 60.000 euro. De Vlaamse bedrijven die worden geselecteerd zullen hun financiering rechtstreeks via het VAF ontvangen. Naast het VAF zijn de deelnemende partners de Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille Communauté Urbaine, CCI Grand Hainaut, CRRAV, Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), Wallimage, Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine en Communauté d’Agglomération Lens-Liévin. De middelen voor deelname aan FIVE komen van het vormingsbudget van het VAF/Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.