Ga verder naar de inhoud

Vlaams ministers Lieten en Smet lanceren Gamefonds

3 oktober 2012
De Vlaamse regering trekt 750.000 euro uit om de productie van games in Vlaanderen aan te moedigen. Dat werd vorige vrijdag op de ministerraad beslist. Het Gamefonds heeft tot doel om de creatie van games door Vlaamse gamemakers te stimuleren en financieel te ondersteunen. Het Gamefonds werd in het leven geroepen door minister van Media Ingrid Lieten en minister van Onderwijs Pascal Smet en komt onder de vleugels van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).
Gaming is intussen wereldwijd maar ook in Vlaanderen uitgegroeid tot een fenomeen, en evolueerde van een ‘product’ dat slechts voor een kleine subcultuur van belang was tot een breed maatschappelijk verschijnsel. Vlaanderen gamet, zoveel is zeker. Studies tonen aan dat in 2010 al meer dan 50% van de Vlamingen wel eens een computergame speelt. “Ook het belang van games als ‘medium’ mag niet onderschat worden. Gaming heeft zich immers na radio, tv en internet op een stevige vierde plaats genesteld wat dagelijkse mediaconsumptie betreft,” zegt Ingrid Lieten. Het toenemend belang van gaming is in diverse beleidsfora niet onopgemerkt gebleven. Een performante, gediversifieerde en solide game industrie in Vlaanderen heeft immers een positieve invloed op het maatschappelijk en economisch welzijn. “De gamesector groeit. Het aantal afnemers wordt groter. Daarom vind ik het belangrijk deze creatieve sector een duw in de rug te geven en een kwalitatief, divers aanbod te stimuleren zowel op het vlak van de entertainment games als deze van de serious games. We mogen trots zijn op wat we in Vlaanderen produceren.” Er bestaat geen discussie over de zin van het gebruik van serious games als pedagogisch instrument. “Onderzoek toonde evenwel aan dat nog heel wat leerkrachten overtuigd moeten worden om games als leermiddel te gebruiken. De samenwerking met educatieve uitgeverijen en gameontwikkelaars moet deze barrière helpen doorbreken”, zegt Pascal Smet. Het Gamefonds moet op lange termijn de dynamiek van de gamesector bestendigen en verhogen; het moet bijdragen tot zijn professionalisering, de band met het publiek helpen vergroten, en originele en nieuwe creaties extra kansen geven. Daarom wordt een Gamefonds in het leven geroepen dat de volgende doelstellingen heeft: een meer duurzame instroom realiseren van nieuwe games, geïnitieerd in Vlaanderen;bijdragen tot een performante, gediversifieerde en solide game industrie in Vlaanderen;lokaal talent de nodige ontwikkelingskansen geven;game based learning in het onderwijs bevorderen door het stimuleren van de productie van serious games. Het Gamefonds wordt geregeld via een subsidie aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), dat tot doel heeft om de onafhankelijke audiovisuele productie en auteurscreatie te stimuleren. Het VAF krijgt de bijkomende opdracht om naast het Film- en Mediafonds een afzonderlijke werking op te starten voor de ondersteuning van Vlaamse, kwalitatieve audiovisuele producties in de vorm van video games. "Dit is een belangrijke eerste stap in de verdere ontwikkeling van de gamesector, en een échte boost voor de game-ontwikkelaars in Vlaanderen", zegt Pierre Drouot, directeur-intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Concreet worden drie types games ondersteund via deze regeling: Entertainment games: games die primair ontspanning tot doel hebben. Hiermee worden niet enkel uitgesproken commerciële games bedoeld maar ook games met een cultureel of artistiek karakter.Educatieve serious games: games die primair een educatief doel dienen. Focus ligt hierbij op games die bestemd zijn voor het leerplichtonderwijs.Niet-educatieve serious games: games die een maatschappelijk of cultureel doel nastreven zoals games voor de zorgsector, de medische sector, cultuur, erfgoed, enz. Het Gamefonds zal kunnen beschikken over een jaarlijks budget van 750.000 euro. Klik hier voor meer informatie. wenst u in de toekomst op de hoogte te blijven van het gamefonds gelieve hier uw gegevens op te geven.