Ga verder naar de inhoud

Workshop scenario & coaching 2010

30 november 2009
10 duo’s -telkens een schrijver en een coach- ontwikkelen een filmscenario van idee tot script. Scenaristen en coaches krijgen instrumenten en een methodiek aangereikt bij het opstarten, schrijven, analyseren en bijsturen van een script in de diverse fases van het schrijfproces.
De workshop is een praktijkgerichte master class, en een complementair vervolg op bestaande schrijfopleidingen en op de scenario-ateliers. Met als doel: betere (film)scripts afleveren.Docent en coach is Ed Vanderweyden, script editor. De workshop wordt georganiseerd met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds . WIE 10 SCENARISTEN enerzijds, met een opleiding scenarioschrijven (filmschool of andere), of ex-deelnemers scenarioatelier, of minstens één script verfilmd (kortfilm, film, aflevering tv-drama);10 COACHES anderzijds ,met een opleiding productie of regie aan een filmschool, of actief bij productiehuizen of omroepen als script editor/creative producer/showrunner. WANNEER De workshop omvat het kalenderjaar 2010 (februari t.e.m. december) en is opgebouwd rond A) 10 contactdagen (vrijdagen) van ieder 7 lesuren (10u00-18u00). data: 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 11.06, 09.07, 10.09, 08.10, 12.11, en 10.12.2010.B) Tussentijdse besprekingen schrijver - coach, en coach - duo (naargelang de schriftuur of de evolutie van het project dat vereist) WAAR De 10 lesmodules gaan door in de visiezaal van het VAF (Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel). De tussentijdse besprekingen schrijver  coach, en coach  duo worden ad hoc gepland. INHOUD Schrijven & herschrijven:een thema (en motieven) ontwikkelen, een visie/premisse uitwerken, een basisverhaal schrijven, stijl en toon bepalen, een structuur opzetten, karakters ontwikkelen en laten evolueren, het verhaal plotten, visueel schrijven in de diverse stadia, spanning en spankracht ontwikkelen, … Coachen en sturen:een script(versie) lezen, systematisch analyseren en evalueren, doelgericht en gefaseerd feedbacken, constructief bijsturen, schrijfplanning en deadlines, communicatieve vaardigheden, efficiënte scriptbespreking, artistieke versus productionele doelgerichtheid, … Modules:Schrijf- en coachingproces zijn opgebouwd rond 10 modules met ieder één centraal item: idee versus thema versus premisse -- genre versus toon versus stijl -- verhaal versus plot versus p.o.v. -- klassieke vertelstructuur versus stramien versus pace -- alternatief structureren -- dramaserie -- dialoog versus visualiseren/beeldtaal -- personage versus karakter versus evolutie -- sequentieel schrijven: spanning versus spankracht - … Verloop van een modules/lesdag:Voormiddag: theoretisch luik rond het kernthema van de module (inclusief casestudie). ’s Middags: broodlunch.Namiddag: groepsanalyse en evaluatie van de schrijfoefeningen en van de coaching. INSCHRIJVEN Mail op uiterlijk 30.12.2009 een intentienota (maximum 1 pagina A4) + een CV (idem) naar: ed.vanderweyden@skynet.be. Op 02.01.2010 worden de weerhouden deelnemers verwittigd. Het inschrijvingsgeld bedraagt 550€. Info: Ed Vanderweyden – 0475 / 67.75.21 Deelnemers aan deze opleiding kunnen een studiebeurs aanvragen bij het VAF die 50% van de inschrijvings-, reis- en verblijfskosten dekt. Voor meer info zie hier. Voor meer informatie over studiebeurzen contacteer Brecht Van Elslande (bvanelslande@vaf.be – 02 226 06 48).