Ga verder naar de inhoud

Coaching

Het VAF heeft een lange traditie in het aanbieden van coaching. Door nieuwe, maar ook meer ervaren makers te laten begeleiden in hun creatief proces, geven we een extra dimensie die onze gekende rol als financier overstijgt. De coach fungeert als klankbord en brengt pakken expertise mee waardoor de talenten die bij het VAF aankloppen nog beter renderen.

Huis van de Vlaamse Film

Al onze coaches werken op maat van wat een specifieke maker, producent, project, … nodig heeft en in functie van een bepaald eindresultaat.

De coach werkt in opdracht van het VAF en wordt door het VAF vergoed.

Het laten begeleiden door coaches is een veel gehanteerd instrument binnen onze activiteiten rond Talentontwikkeling. In tal van initiatieven en programma’s worden ze ingezet.

Ook binnen het reguliere commissiesysteem (afdeling Creatie), waarbinnen je financiële steun aanvraagt, kan coaching een rol spelen. Dit kan de vorm aannemen van zowel een artistieke coaching als een productionele coaching en kan in om het even welke fase van het creatieve proces worden aangeboden (dus zowel bij een aanvraag voor scenario-, ontwikkelings- als productiesteun). Wanneer bevoegde personen bij het VAF of de beoordelingscommissie merken dat de hulp van een coach voor een bepaald project een meerwaarde zou kunnen betekenen, contacteert het VAF de aanvrager. In overleg wordt een coach gekozen - hetzij facultatief, hetzij als een verplichte voorwaarde voor de toekenning van steun.

In een vooraf bepaald aantal individuele sessies (uitgedrukt in aantal coaching dagen of -uren) stelt de coach zijn ervaring ten dienste van de aanvrager en zijn project. Bij Talentontwikkeling is er ook vaak een mix van collectieve en individuele sessies.

Het advies van de coach heeft nooit een dwingend karakter. De gecoachte persoon maakt finaal zijn eigen keuzes en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Dit betekent ook dat de coaching op zich nooit de garantie inhoudt dat het VAF het project automatisch zal ondersteunen in een later stadium: van zodra een gecoacht project zich in de selectieprocedure begeeft, heeft het dezelfde kansen als alle andere aanvragen.

Het VAF heeft een pool met coaches aangelegd. Het zijn ervaren begeleiders met zeer diverse expertises, waar het VAF vertrouwen in heeft. Ze hebben allen toegezegd om hun ervaring aan ons (en dus jullie) ter beschikking te stellen. Voor individuele coachings gaan we bij voorkeur één van deze personen inzetten. Is er toch een goede reden om buiten deze groep een coach aan te trekken, dan is dit bespreekbaar.

Onze coaches

Het VAF heeft een pool met coaches aangelegd: ervaren begeleiders met zeer diverse expertises, waar het VAF vertrouwen in heeft. De coaches werken op maat van wat een specifieke maker, producent, project, … nodig heeft en in functie van een bepaald eindresultaat

Overzicht coaches

Overzicht van coaches waar het VAF standaard mee werkt.

Meer lezen