Ga verder naar de inhoud

Overleg met de sector

Het VAF is voortdurend in overleg met de professionele audiovisuele en gamesector in Vlaanderen, via informele contacten met professionelen en ad hoc vergaderingen met beroepsorganisaties. Daarnaast organiseert het VAF meermaals per jaar ook structurele overlegmomenten.

Overlegcomité VAF/Filmfonds

Het VAF/Filmfonds heeft veruit de ruimste waaier aan bevoegdheden en actieterreinen.

Rond deze bevoegdheden vergadert het VAF drie keer per jaar met vertegenwoordigers van de verschillende beroepsorganisaties: het overlegcomité. Ook bredere onderwerpen i.v.m. het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds kunnen tijdens dit overleg ter sprake komen.

In het overlegcomité zetelen afgevaardigden van het VAF en personen uit de Vlaamse audiovisuele sector die werden aangeduid door hun beroepsvereniging of achterban.

Voor iedere categorie zetelen in het overlegcomité een maker en een producent. Voor de fictiesector hebben naast de producenten en regisseurs ook de scenaristen zitting in het comité. Ook de directeurs van de beroepsverenigingen maken deel uit van het overlegcomité.

Op deze bijeenkomsten, ongeveer drie keer per jaar, worden thema’s besproken die betrekking hebben op de werking van het VAF en de Vlaamse audiovisuele sector. Alle leden kunnen agendapunten aanbrengen.

Vanuit het overlegcomité worden soms ad hoc werkgroepen opgericht rond specifieke topics.

Overlegcomité VAF/Mediafonds & VAF/Gamefonds

De rol die het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds spelen is veel beperkter en meer specifiek. Daarom wordt voor deze fondsen één keer per jaar nog een eigen overlegmoment ingepland.

De deelnemers aan deze vergaderingen zijn wisselend: voor het VAF/Mediafonds vaardigen de tv-zenders en beroepsorganisaties ad hoc vertegenwoordigers af, voor het VAF/Gamefonds gebeurt hetzelfde met vertegenwoordigers van de Vlaamse gamesector.

Samenstelling Overlegcomité

Voor de sector

Effectieve leden
 • Jin Berghmans
 • Peter Bouckaert
 • Eric Goossens
 • An Jacobs
 • Marie Logie
 • Dirk Nielandt
 • Raf Njotea
 • Michel Sabbe
 • Viviane Vanfleteren
 • Britt Raes
 • Sofie Benoot
 • Lenny Van Wesemael
 • Els Van Riel
Plaatsvervangende leden
 • Mark Daems
 • Eric Goossens
 • Nino Lombardo
 • Natalie Gielen
 • Jan Bultheel
 • Sarah Vanagt
Voor Publiekswerking
 • Mark Boonen (effectief lid)
 • Leen Laconte
Voor Screen Flanders
 • Katrien Maes
Voor Creative Europe Media Desk
 • Frank Herman
Voor Departement CJM
 • Nele Sels
Voor het VAF
 • Koen Van Bockstal
 • Frederik Beernaert
 • Karla Puttemans
 • Christian De Schutter
 • An Feyfer
 • Diana Raspoet
 • Koen Salmon
 • Charlotte Van Hassel
 • Nathalie Capiau