Ga verder naar de inhoud

Overleg met de sector

Het VAF is voortdurend in overleg met de professionele audiovisuele en gamesector in Vlaanderen, via informele contacten met professionelen en ad hoc vergaderingen met beroepsorganisaties. Daarnaast organiseert het VAF meermaals per jaar ook structurele overlegmomenten.

Globale sectoroverleg

Het globale sectoroverleg concretiseert zich in het Overlegcomité VAF/Filmfonds en het Overlegcomité VAF/Mediafonds.

Gezien snelle evoluties en grote uitdagingen binnen de sector is het belangrijk om in te zetten op een meer structureel en permanent overlegplatform. Daarom zal het sectoroverleg vanaf 2022 met een regelmaat van één keer per kwartaal plaatsvinden. In het overlegcomité zetelen afgevaardigden van het VAF en personen uit de Vlaamse audiovisuele sector die werden aangeduid door hun beroepsvereniging of achterban. Op deze bijeenkomsten worden thema’s besproken die betrekking hebben op de werking van het VAF en de Vlaamse audiovisuele sector. Alle leden kunnen agendapunten aanbrengen.

Vanuit het overlegcomité worden soms ad hoc werkgroepen opgericht rond specifieke topics.

Samenstelling Overlegcomité VAF/Filmfonds

Voor de sector

Effectieve leden
 • Jin Berghmans
 • Peter Bouckaert
 • Eric Goossens
 • An Jacobs
 • Marie Logie
 • Dirk Nielandt
 • Raf Njotea
 • Michel Sabbe
 • Viviane Vanfleteren
 • Britt Raes
 • Sofie Benoot
 • Lenny Van Wesemael
 • Els Van Riel
Plaatsvervangende leden
 • Mark Daems
 • Eric Goossens
 • Nino Lombardo
 • Natalie Gielen
 • Sarah Vanagt
Voor Publiek
 • Mark Boonen (effectief lid)
 • Leen Laconte
Voor Screen Flanders
 • Katrien Maes
Voor Creative Europe Media Desk
 • Frank Herman
Voor Departement CJM
 • Nele Sels
Voor het VAF
 • Koen Van Bockstal
 • Frederik Beernaert
 • Karla Puttemans
 • Christian De Schutter
 • An Feyfer
 • Diana Raspoet
 • Nathalie Capiau
 • Astrid Jans

Samenstelling Overlegcomité VAF/Mediafonds

De deelnemers aan deze vergaderingen zijn wisselend: voor het VAF/Mediafonds vaardigen de omroepen en beroepsorganisaties ad hoc vertegenwoordigers af.

Ad hoc overlegmomenten

Daarnaast voorziet het VAF afzonderlijke ad hoc overlegmomenten met de beroepsverenigingen die een rechtstreeks verband hebben met de werking: de scenaristen (Scenaristengilde), de regisseurs (Unie van Regisseurs), de producenten (Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten), de filmorganisaties en de gamestudio's (FLEGA). Waar nodig wordt immers tijd gemaakt voor meer thematisch gerichte vergaderingen over onderwerpen die slechts een deel van de sector aanbelangen. Het gaat dan om specifieke genre- of beroepsgerelateerde topics.