Ga verder naar de inhoud

Regeling m.b.t. exclusieve windows en kosteloos aanbod voor series

De nieuwe beheersovereenkomst van het VAF/Mediafonds maakt het mogelijk om ook voor coproducties met enkel de niet-lineaire Vlaamse omroeporganisatie Streamz productiesteun aan te vragen. Vroeger kon dat enkel met open net zenders. Omdat dit gevolgen heeft voor de ontvankelijkheid van aanvragen en de wisselwerking met de aanvragende producent, en ook voor de kosteloze toegankelijkheid voor het publiek, moesten er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Algemeen uitgangspunt: zo weinig mogelijk reguleren en zo veel mogelijk overlaten aan onderhandeling tussen partijen.

Concrete spelregels:

  • Indien er geen betalende window tussen zit: geen concrete termijn voor open net of kosteloos online aanbod.
  • Indien er wel een betalende window tussen zit: onderhandeling case by case tussen de partijen over de termijn met absoluut max. na 36 maanden in open net of kosteloos online aanbod, te rekenen vanaf de start eerste openbaarmaking van de eerste aflevering (op die window).
  • Indien Streamz en een andere Vlaamse omroep samen in het financieringsplan van de aanvraag productiesteun zitten (en dus het bedrag vormen waar het VAF mee kan matchen): bevestiging hiervan door beide partijen in aanvraagdossier. In het technisch dossier vraagt VAF aparte contracten van beide partijen met de producent.
  • Indien Streamz bij aanvraag alleen is: Streamz weet dat er een open net/ kosteloos aanbod verplichting is, gebonden aan een maximumtermijn. Tenzij er tegen het technisch dossier duidelijkheid is over dit kosteloos aanbod (en dit bewezen wordt), moet in het technisch dossier een schriftelijk engagement van Streamz zitten dat Streamz zich hiervoor garant stelt. Bij het contract tussen VAF en producent komt dan een addendum VAF/producent/Streamz waarin Streamz zich garant stelt en de producent vrijwaart, alsook wat de consequentie is als dit door Streamz niet binnen de voorziene termijn gebeurt. Concreet zijn er in de combinatie met Streamz 3 opties: ofwel lineaire open net uitzending door een andere Vlaamse omroeporganisatie, ofwel kosteloos aanbod op het platform van een andere Vlaamse omroep, ofwel finaal kosteloos aanbod op het eigen platform van Streamz bv als promotie naar niet-abonnees.
  • In alle gevallen waarbij er aanbod is op een niet-betalend platform: verplichting met voldoende publiciteit/zichtbaarheid naar het niet-geabonneerde/betalende publiek en op het platform beschikbaar voor een periode van minimaal 3 maanden.