Ga verder naar de inhoud

Bedragen documentaire

Het VAF/Filmfonds hanteert vaste bedragen voor ‘single’ projecten voor de categorieën fictie, documentaire en animatie. Voor Filmlab en Innovatielab gelden maximumbedragen. Hier kan je de regeling voor documentaire vinden.

Hoe werkt het?

 • Hieronder staat (behalve voor scenariosteun) een keuzemenu van vaste steunbedragen die het VAF/Filmfonds hanteert. In functie van de noden van het project, kies je het gepaste bedrag. Je beargumenteert zelf waarom je een bepaald bedrag denkt nodig te hebben voor je project en hoe je de resterende financiering wil bij elkaar krijgen. Deze onderbouwing van het gevraagde bedrag omvat meer uitleg dan enkel het financieringsplan en het budget! Er moet een overtuigende logica achter zitten. Toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
 • Je kan ook steeds minder vragen dan het laagste voorziene bedrag.
 • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen! Bij goedkeuring voor productiesteun ontvang je dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het vaste bedrag worden afgetrokken.
 • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een vast bedrag voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
 • Er bestaan geen vaste combinaties over de verschillende steunaanvragen (scenario, ontwikkeling, productie) heen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is om een laag bedrag aan te vragen in de ontwikkelingsfase en vervolgens een hoger bedrag voor de productie, of omgekeerd.
 • Voor korte documentaires (tot 25') kan enkel steun voor productie of productie na start opnames worden aangevraagd.
 • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.


Bedragen

Scenariosteun:
 • middellang: 10.000 euro
 • lang: 15.000 euro
 • lang en middellang: ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. de 10.000 euro (middellang) of 15.000 euro (lang)
Ontwikkelingssteun:

Keuze uit volgende vaste bedragen:

 • 20.000 euro
 • 30.000 euro
 • 40.000 euro
 • 50.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de 20.000 euro (lang en middellang)
Productiesteun majoritair Vlaams + outreachpremie:

Keuze uit volgende vaste bedragen (bedrag all-in, d.w.z. alle reeds ontvangen steun voor het project in kwestie wordt hiervan afgetrokken):

 • 40.000 euro: enige keuze voor korte documentaire t.e.m. 25'
 • 50.000 euro
 • 75.000 euro
 • 120.000 euro
 • 160.000 euro
 • 190.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. de 40.000 euro (kort) of 50.000 euro (lang en middellang)

Er wordt automatisch 4.000 euro outreachpremie toegevoegd bij toekenning productiesteun voor (middel)lange majoritair Vlaamse documentaires.

Voor documentaires die belangrijke fictionele elementen bevatten, kan na het verwerven van minstens 160.000 euro binnen de commissie Documentaire nog een supplementair bedrag van maximaal 50.000 euro aangevraagd worden bij de commissie Fictie 2. Deze maatregel geldt enkel voor films met een (achteraf gecheckt) budget van minimaal 700.000 euro.

Productiesteun minoritair Vlaams:

Voor coproducties buiten bestaande akkoorden met het Nederlands Fonds voor de Film en het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (Franstalig België):

Keuze uit volgende vaste bedragen:

 • 20.000 euro (kort)
 • 30.000 euro (lang en middellang)
 • 50.000 euro (lang en middellang)
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. de 20.000 euro (kort) en 30.000 euro (lang en middellang)

Productiesteun na start opnames (majoritair en minoritair Vlaams):
(exclusief eventueel reeds ontvangen scenario- en/of ontwikkelingssteun)
 • 7.500 euro: voor korte documentaire
 • 25.000 euro: voor (middel)lange documentaire
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. de 7.500 euro (kort) of 25.000 euro (lang en middellang)