Ga verder naar de inhoud

Structurele partnerfondsen

Het VAF steunt niet enkel majoritair Vlaamse werken, maar ook films en series die in een ander land of regio werden geïnitieerd, in coproductie met een Vlaamse producent. Dit gebeurt case-by-case via de gewone beoordelingscommissies voor alle series en ook voor coproducties op het vlak van films, behalve in onderstaande gevallen.

Met de twee meest natuurlijke partners voor de Vlaamse filmsector, Nederland en Franstalig België, hebben we wél vaste afspraken rond samenwerking. Deze afspraken beperken zich tot films. Ze gelden niet voor series. Het VAF heeft akkoorden met zowel het Nederlands Filmfonds (NFF) als het fonds van de Franse Gemeenschap van België, het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA).

Deze akkoorden komen erop neer dat elk fonds jaarlijks een aantal majoritaire producties uit het gebied van het andere fonds ondersteunt.

Still uit Shabu, Shamira Raphaëla (2021)
Still uit Shabu, Shamira Raphaëla (2021)

Nederland: Samenwerking tussen VAF en Nederlands Filmfonds (NFF)

Tussen het VAF en het NFF bestaat een akkoord om coproducties tussen Vlaanderen en Nederland te ondersteunen, op een structurele en wederkerige manier. Met deze samenwerking willen de fondsen de samenwerking tussen beide filmgemeenschappen stimuleren en de culturele en professionele uitwisseling tussen beide aanmoedigen.

Eens een film, geïnitieerd in Nederland of Vlaanderen, ‘majoritaire’ productiesteun van zijn eigen fonds heeft ontvangen, kan het andere fonds de productie eveneens ‘minoritair’ ondersteunen.

Het is de ‘minoritaire’ coproducent die de bijkomende steunaanvraag indient bij het fonds uit zijn eigen regio. Voor aanvragen bij het VAF is het dus de Vlaamse coproducent die een ‘minoritaire’ steunaanvraag indient voor een ‘majoritair’ Nederlandse film.

Producties die geïnitieerd zijn in een derde territorium en bijkomende ‘minoritaire’ coproductiemiddelen zoeken in Vlaanderen én Nederland, vallen niet onder dit samenwerkingsakkoord.

Still uit Coppelia, Steven De Beul, Ben Tesseur & Jeff Tudor (2021)
Still uit Coppelia, Steven De Beul, Ben Tesseur & Jeff Tudor (2021)

Lange fictiefilm

Elk van beide fondsen steunt per jaar vier lange fictiefilms, die reeds majoritair zijn goedgekeurd voor productie door het andere fonds. In totaal worden er dus acht coproducties per jaar ondersteund.

Elke film ontvangt een bedrag van maximaal 200.000 euro.

Lange documentaire

Elk van beide fondsen steunt per jaar drie lange documentaires, die reeds majoritair zijn goedgekeurd voor productie door het andere fonds. In totaal worden er dus zes coproducties per jaar ondersteund.

Elke documentaire ontvangt een bedrag van maximaal 50.000 euro.

Lange animatiefilm

Deze vallen sinds 2022 niet langer onder het samenwerkingsakkoord VAF/NFF, maar worden via de gewone beoordelingscommissie animatie behandeld.

Wat moet je nog weten?

 • Een gemengde beoordelingscommissie met 4 externe deskundigen uit Vlaanderen en Nederland zal alle aanvragen evalueren en hierover een advies uitbrengen. Er is een commissie voor fictie en een afzonderlijke voor documentaire.
 • Er wordt niet met rapporteurs gewerkt.
 • Louter financiële coproducties of producties waarbij de Vlaamse inbreng enkel van technische aard is, maken meestal minder kans om geselecteerd te worden. Exploitatiekansen in het andere territorium worden uitdrukkelijker meegenomen in de selectie.
 • Je moet een equivalent van de verkregen steun (dus 100 %) in Vlaanderen spenderen. Voor documentaire is dit 60 %.
 • Aanvragen voor majoritair Nederlandse projecten die niet onder dit samenwerkingsakkoord vallen, kan je indienen op de gewone deadlines van de betreffende categorie (bv. animatiefilm (alle formaten), korte fictiefilm, FilmLab-projecten, etc.)
 • De volledige voorwaarden en bijkomende vereisten zijn na te lezen in de tekst van het samenwerkingsakkoord. Enkel de informatie hierin is compleet en rechtsgeldig.
 • Er zijn aparte deadlines voor indiening van aanvragen.
 • Projecten kunnen slechts eenmaal heringediend worden.
Still uit Un monde, Laura Wandel (2021)
Still uit Un monde, Laura Wandel (2021)

Franse Gemeenschap: Samenwerking tussen VAF en Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA)

Sinds 2009 heeft het VAF en het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel van de Franse Gemeenschap een vaste afspraak voor de ondersteuning van langspeelfilms (fictie en animatie) en documentaires. Vanaf 2024 komen daar ook Filmlab-projecten bij. Deze afspraak is niet in een formele tekst gegoten.

Een voorwaarde om steun te ontvangen binnen dit samenwerkingsakkoord is dus dat het project in de eigen regio reeds productiesteun heeft ontvangen. Het is de ‘minoritaire’ coproducent die daarna de bijkomende steunaanvraag indient bij het eigen fonds. Voor aanvragen bij het VAF is het dus de Vlaamse coproducent die een ‘minoritaire’ steunaanvraag indient voor een ‘majoritair’ Frans-Belgische film.

Voor lange fictie- en animatiefilms voorziet elk fonds een jaarbudget van 450.000 euro, dat wordt gespreid over vier films – dus 112.500 euro per project. Voor deze projecten geldt dat zij eerst majoritaire productiesteun van het ‘thuisfonds’ moeten hebben ontvangen.

Het VAF steunt ieder jaar vier documentaires uit de Franse Gemeenschap, voor een bedrag van 33.750 euro per project. Het betreft dus een jaarbudget van 135.000 per jaar. De projecten moeten vóór goedkeuring reeds majoritaire productiesteun hebben ontvangen van het CCA. Het CCA ondersteunt op dezelfde manier vier Vlaamse documentaires.

Hetzelfde wederkerigheidsprincipe geldt voor Filmlab-projecten. Elk fonds steunt één Filmlab-project, afkomstig uit de andere Gemeenschap, voor 20.000 euro.

Still uit Les intranquilles, Joachim Lafosse (2021)
Still uit Les intranquilles, Joachim Lafosse (2021)

Wat moet je nog weten?

 • De selectie van de aanvragen gebeurt op basis van drie schriftelijke adviezen, die worden aangeleverd externe deskundigen. Meestal zijn dit leden van de betrokken beoordelingscommissie(s) voor de categorie in kwestie. Het resultaat van deze adviezen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het VAF.
 • Er wordt niet met rapporteurs gewerkt.
 • Louter financiële coproducties of producties waarbij de Vlaamse inbreng enkel van technische aard is, maken meestal minder kans om geselecteerd te worden.
 • Aanvragen voor majoritair Franstalige projecten die niet onder dit samenwerkingsakkoord vallen, kan je indienen op de gewone deadlines van de betreffende categorie (bv. korte animatiefilm, korte fictiefilm, etc.)
 • Producties die geïnitieerd zijn in een derde territorium en bijkomende ‘minoritaire’ coproductiemiddelen zoeken in Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, vallen niet onder dit samenwerkingsakkoord.
 • Je moet een equivalent van de verkregen steun (dus 100 %) in Vlaanderen spenderen.
 • Er zijn aparte deadlines voor indiening van aanvragen.
 • Projecten kunnen slechts eenmaal heringediend worden.