Ga verder naar de inhoud
Georganiseerd door het VAF
19 oktober 2015 10:30 tot 19:30
Kinepolis, Gent

Op maandag 19 oktober organiseerden Creative Europe Desk Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds Het publiek van morgen, een inspiratiedag over publiekswerking tijdens Film Fest Gent.

© Jerroen Willems

In de voormiddag stond het vertonersveld centraal: een vijftal buitenlandse case-studies focussen op creatieve oplossingen waarmee uiteenlopende vertoners een nieuwe publiek bereikten. Welke elementen zijn volgens hen essentieel voor een succesvolle publiekswerking?

Tijdens de namiddagsessie verbreedden we het thema van publiekswerking naar cultuurparticipatie, van film naar de kunsten in het algemeen zoals ze functioneren in kleine, grote, private en publieke kunstenhuizen, cultuurcentra en andere ruimten.

We presenteerden rapporten over filmvertoning in Vlaamse cultuurcentra en over de Vlaamse cultuurparticipatiecijfers. Chantal Pattyn ging in gesprek met een aantal belangrijke spelers op het domein en met minister van cultuur Sven Gatz.

Vragen die in de loop van de namiddag aan bod kwamen: Is er een toekomst voor de collectieve beleving van de kunsten in technologische tijden die hoofdzakelijk gericht zijn op individuele beleving? Welke verschuivingen vinden er plaats en welke implicaties heeft dat? Wie is het publiek van morgen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Als afsluiting van de dag reikte minister Gatz de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor film uit.