Het publiek van morgen

Op maandag 19 oktober organiseren Creative Europe Desk Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds Het publiek van morgen, een inspiratiedag over publiekswerking tijdens Film Fest Gent.

In de voormiddag  staat het vertonersveld centraal:  een vijftal buitenlandse case-studies focussen op creatieve oplossingen waarmee uiteenlopende vertoners een nieuwe publiek bereikten. Welke elementen zijn volgens hen essentieel voor een succesvolle publiekswerking?

Tijdens de namiddagsessie verbreden we het thema van publiekswerking naar cultuurparticipatie, van film naar de kunsten in het algemeen zoals ze functioneren in kleine, grote, private en publieke  kunstenhuizen, cultuurcentra en andere ruimten.

We presenteren rapporten over filmvertoning in Vlaamse cultuurcentra en  over de Vlaamse cultuurparticipatiecijfers. Chantal Pattyn gaat in gesprek met een aantal belangrijke spelers op het domein en met minister van cultuur Sven Gatz.

Vragen die in de loop van de namiddag ongetwijfeld aan bod zullen komen:  Is er een toekomst voor de collectieve beleving van de kunsten in technologische tijden die hoofdzakelijk gericht zijn op individuele beleving?  Welke verschuivingen vinden er plaats en welke implicaties heeft dat? Wie is het publiek van morgen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Als afsluiting van de dag reikt minister Gatz de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor film uit.

Datum: 
19/10/2015
Locatie: 
Kinepolis, Gent
Organisator: 
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) & Creative Europe Desk Vlaanderen
Aan kalender toevoegen

logo van de Vlaamse Overheid