Ga verder naar de inhoud

Oproep aan producenten tot aanmelding bij VRM

4 juli 2024

Belangrijke mededeling voor alle aanvragende producenten VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en Screen Flanders: meld je aan bij de VRM!

We wijzen nogmaals op het gewijzigde Mediadecreet en meer in het bijzonder op de nieuwe definitie van onafhankelijke producent.

Alleen onafhankelijke producenten kunnen steun aanvragen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds - ongeacht het soort steun en de afdeling - en Screen Flanders.
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) werd aangeduid als partij die het statuut van de producent controleert en op haar website een lijst produceert met de namen van de afhankelijke en onafhankelijke producenten. De eerste publicatie is voorzien tegen 1 november 2024 en een lijst zal vervolgens jaarlijks door de VRM worden aangemaakt. De VRM zal bovendien telkens op individuele vraag van producenten de lijst tussentijds aanvullen.

Hoe gaat het VAF hiermee om?
Wij gaan voort op de lijst van de VRM.
• In het stadium van de aanvraag moeten producenten in de aanvraagmodule ‘op eer verklaren’ dat ze onafhankelijk zijn volgens de nieuwe definitie.
• Na principiële goedkeuring van een steunaanvraag volgt – afhankelijk van het soort aanvraag – een moment waarop het VAF overgaat tot een contract (of ander formeel engagement) met de aanvrager. Daarna pas doen wij een eerste uitbetaling. Op dat formeel moment moet de producent als onafhankelijke producent op de VRM-lijst staan.

Screen Flanders
volgt een gelijkaardige procedure en werkt met een verklaring op eer in het stadium van de aanvraag en controleert de lijst van de VRM op het moment van steunbeslissing. Op dat formeel moment moet de producent als onafhankelijke producent op de VRM-lijst staan.

Het VAF geeft zelf aan de VRM de namen door van producenten die bij het VAF productiesteun aanvroegen in de voorbije drie jaar. Deze zullen door de VRM sowieso gecheckt worden. Alle andere producenten, inclusief deze die Screen Flanders-steun wensen aan te vragen, moeten zich op eigen initiatief tot de VRM wenden om op de lijst te komen! Om op de eerste lijst te staan moet je je voor 2 september kenbaar maken bij de VRM.

Het contact bij VRM loopt via e-mail: Yann Meiresonne: yann.meiresonne@vlaanderen.be; met cc naar Ingrid Kools: ingrid.kools@vlaanderen.be.