Ga verder naar de inhoud

Het VAF in cijfers

Welke categorie is het populairst? Hoe verhouden de goedkeurde aanvragen zich ten opzichte van de afgewezen? In dit dashboard kom je het allemaal te weten. Gebruik de filters om dieper te duiken in onze cijfers.

Het overzicht van de steunaanvragen (deel 1) toont hoeveel van de ingediende aanvragen ontvankelijk waren. De projectbeheerder doet de ontvankelijkheidscheck: deze gaat na of al de beoogde documenten werden aangeleverd en aan alle criteria voldaan werd. Verder toont dit overzicht binnen de ontvankelijke aanvragen hoe de goedkeuringen (groen) zich verhouden tegenover de afwijzingen (rood).

Het overzicht goedkeuringen en toegekende steun geeft het totaal aantal goedgekeurde aanvragen en toegekende steun in euro weer. Het totaal goedgekeurde aanvragen (deel 1) kan verschillen van het aantal goedgekeurde ontvankelijke aanvragen (deel 2) voor de beoogde categorie, lengte en steun. Dit omdat er aan één ontvankelijke aanvraag verschillende goedkeuringen gekoppeld kunnen zijn. Zo krijgt bijvoorbeeld een goedgekeurde aanvraag productiesteun ook goedkeuring voor VAF Marketing Partnerschap en audiodescriptie. Hieronder geven we een overzicht van de toegekende steun per domein.

Wil je weten meer weten over de individuele projecten? Ga dan naar de pagina Toegekende steun.

Wil je een overzicht van de creatieaanvragen per categorie sinds 2018? Ga naar het overzicht steunaanvragen Creatie.

Toegekende steun

Een overzicht van projecten die steun krijgen of tot stand kwamen met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Meer lezen

Overzicht steunaanvragen Creatie 2018 - 2023

Een overzicht van de steunaanvragen binnen Creatie per jaar van 2018 tot 2023.

Meer lezen

Vragen? Contacteer ons!

Jolien

Jolien Vanroy

Projectbeheerder Kenniscentrum