Ga verder naar de inhoud

Dataverzameling en -onderzoek van het VAF

Het VAF verzamelt data en rapporten over de audiovisuele en gamesector om het beleid te optimaliseren en de sector te versterken. Team Kenniscentrum analyseert al deze informatie zorgvuldig en rapporteert interessante conclusies op deze pagina's.

Het VAF voert eigen onderzoek uit op basis van materiaal uit de aanvraagdossiers. Die data wordt op een gestructureerde manier verzameld, bestudeerd en geanalyseerd. Met de verzamelde data kan het VAF participeren in verscheidene onderzoeken zoals de Vertigo-studie, CresCine en Kids Regio.

Daarnaast verkrijgt het Kenniscentrum door middel van strategische samenwerkingen meer inzichten in de sector. Daarvoor werken we bijvoorbeeld samen met Cinedata, FCB, Film Matters, VRT, DPG Media, Play Media, FLEGA en Flanders Game Hub.

Het VAF in cijfers

Welke categorie is het populairst? Hoe verhouden de goedkeurde aanvragen zich ten opzichte van de afgewezen? We maakten een overzicht van de steunaanvragen en steuntoekenningen.

Meer lezen

Vlaamse producties in cijfers

Een overzicht van de bezoekers- en kijkcijfers van Vlaamse films en series.

Meer lezen

Rapport: de Vlaamse gamesector

In 2024 werkten we aan een uitgebreide dataverzameling rond videogames. We bevroegen 49 studio's over hun werking.

Meer lezen

Vlaams vertonerslandschap

Een blik op de spreiding en omvang van het landschap van Vlaamse bioscopen en culturele vertoners.

Meer lezen

Onderzoek en tools inclusie

Relevant onderzoek over en handige tools rond inclusie voor de audiovisuele sector.

Meer lezen

Artificiële intelligentie

Sinds 1 oktober maakt de vragenlijst rond het gebruik van AI deel uit van de deliverables van elk aanvraagdossier. Tegen de zomer van 2024 verwachten we de eerste resultaten.

Meer lezen