Ga verder naar de inhoud

Internationale fondsen

Het culturele fonds Eurimages van de Raad van Europa stimuleert Europese coproductie van speelfilms.

Eurimages

Eurimages is het culturele fonds van de Raad van Europa dat in 1989 werd opgericht om Europese coproducties van speelfilms (fictie, documentaire, animatie) door middel van financiële steun te stimuleren. Daarnaast zet het fonds ook in op ondersteuning van distributie en promotie en het bevorderen van gendergelijkheid, inclusie en duurzaamheid in de audiovisuele sector.

Eurimages heeft een jaarlijks totaalbudget van ongeveer 27,5 miljoen euro, dat hoofdzakelijk voortvloeit uit de bijdragen van de lidstaten, aangevuld met opbrengsten uit de verstrekte leningen. Er zijn drie projectoproepen per jaar. Onafhankelijke externe experten beoordelen de ontvankelijke projecten en doen aanbevelingen aan het uitvoerend comité voor de steuntoezeggingen, die nadien ter goedgekeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

Op 22 november 2022 bekrachtigde België het herziene verdrag inzake cinematografische coproductie. Dit treedt vanaf 1 maart 2023 in werking en vanaf dan kunnen Belgische producenten zich erop beroepen.

New Dawn

Internationale samenwerking tussen negen Europese fondsen en Canada om meer inclusie in de filmindustrie te stimuleren.

Meer lezen