Ga verder naar de inhoud

Audiodescriptie voor series

Fictie-, documentaire- en animatieseries moeten voorzien zijn van audiodescriptie. Dit geldt voor majoritair Vlaamse series (niet voor webseries), waarvoor het VAF productiesteun verleende.

Still uit Beau Séjour (2016), beschikbaar met audiodescriptie via Earcatch
Still uit Beau Séjour (2016), beschikbaar met audiodescriptie via Earcatch

Audiodescriptie is een techniek waarbij een stem beschrijft wat er in beeld te zien is. Zo kunnen ook mensen met een visuele beperking mee genieten van een uitzending of vertoning.

Audiodescriptie is momenteel verplicht voor series die hoofdzakelijk Nederlands gesproken zijn. Technische onmogelijkheid om audiodescriptie te voorzien kan worden ingeroepen indien men hiervoor onderbouwde, technische argumenten aanbrengt en het VAF hiermee kan instemmen.

De kostprijs van audiodescriptie per minuut kan oplopen. Daarom is het belangrijk deze goed op tijd in te calculeren in het productiebudget. Denk er dus aan om deze kost op te nemen in het budget bij indiening van het technisch dossier (rubriek TAALVERSIES). De financiering ervan komt uit de volledige productiefinanciering, waar naast de omroep ook het VAF toe bijdraagt.

Mogelijk heeft de coproducerende omroep zelf faciliteiten of partners m.b.t. het aanleveren van audiodescriptie, dus neem hier eerst met je omroeppartner contact over op. Opgelet: de kost hiervan wordt doorgaans doorverrekend naar het productiebudget.