Ga verder naar de inhoud

Bedragen (middel)lang fictie

Het VAF/Filmfonds hanteert vaste bedragen voor ‘single’ projecten voor de categorieën fictie, documentaire en animatie. Voor Filmlab en Innovatielab gelden maximumbedragen. Hier kan je de regeling voor (middel)lange fictie vinden.

Hoe werkt het?

 • Hieronder staan de vaste steunbedragen die het VAF/Filmfonds hanteert.
 • Deze bedragen zijn maxima: het is steeds mogelijk om minder te vragen dan het vaste bedrag. Dus een ander bedrag lager dan deze maxima is eveneens mogelijk, behalve bij de productiepremie van 1.000.000 euro.
 • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen! Bij goedkeuring voor productiesteun ontvangt je dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het vaste bedrag worden afgetrokken.
 • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een vast bedrag voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
 • Maak werk van je financiering en toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
 • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.


Bedragen

Scenariosteun:
 • lang: 15.000 euro
 • middellang: 10.000 euro
 • lang en middellang: ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. de 10.000 of 15.000 euro
Ontwikkelingssteun:
 • binnen het traject 'middelgrote' en 'grote' premie: 60.000 euro. Minimaal 35.000 euro van de ontwikkelingssteun (of 35/60 ingeval van een lager steunbedrag!) wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het scenario.
 • binnen het traject 'kleine premie': 20.000 euro. Minimaal 12.000 euro van de ontwikkelingssteun (of 35/60 ingeval van een lager steunbedrag!) wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het scenario.
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. 60.000 en 20.000 euro
Productiesteun majoritair Vlaams:
 • Er zijn drie mogelijke trajecten met eigen criteria (max. 300.000 euro, max. 700.000 euro en 1.000.000 euro). Zie schema voor meer details.
 • In dat schema zie je ook een vast bijkomend bedrag voor audiodescriptie en variabele bijkomende bedragen voor het VAF Marketing Partnership (VMP).

Productiesteun minoritair Vlaams:

Productiesteun na start opnames (majoritair en minoritair Vlaams):
 • 100.000 euro (exclusief eventueel reeds ontvangen scenario- en/of ontwikkelingssteun)
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de 100.000 euro

Voor documentaires die belangrijke fictionele elementen bevatten, kan na het verwerven van minstens 160.000 euro binnen de commissie Documentaire nog een supplementair bedrag van maximaal 50.000 euro worden aangevraagd bij de commissie Fictie 2. Deze maatregel geldt enkel voor films met een (achteraf gecheckt) budget van minimaal 700.000 euro.