Ga verder naar de inhoud

Externe steun voor games

Van start gaan als gameontwikkelaar is niet vanzelfsprekend, zeker als je beseft hoeveel geld er doorgaans komt kijken bij het ontwikkelen van een game. Hieronder vind je een overzicht van alle subsidies, (fiscale) steunmaatregelen en financieringsmogelijkheden die je kunnen helpen bij het realiseren van je droomproject.

Instanties zoals VLAIO bieden bedrijfssubsidies aan, partijen zoals VAF en Creative Europe richten zich dan weer op projectsubsidies.

Subsidies

Projectsubsidies

Creative Europe - MEDIA

Europa biedt financiële steun aan innovatieve en kwalitatieve games die het potentieel hebben om zich doorheen Europa (en ver daarbuiten) te verspreiden. Ze focussen zich op games met commercieel potentieel.

Kunstendecreet

Vanuit de insteek van vormgeving en ontwerp kunnen via het Kunstendecreet projecten ondersteund worden die de presentatie van, reflectie over en/of participatie aan (artistieke) games beogen. In het verleden werd het gamefestival Screenshake (bestaat niet langer) een aantal keer betoelaagd via het Kunstendecreet.

Bedrijfssubsidies

VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen)

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen (in samenwerking met tal van partners) innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. De subsidiedatabank van VLAIO geeft niet enkel de voornaamste Vlaamse en een deel van de Europese subsidies weer, maar bevat ook subsidiemaatregelen op provinciaal en stedelijk niveau.

Naast de subsidiedatabank kan je op hun website ook een handige leidraad (een online overzicht en een downloadbare gids) van interessante steunmaatregelen (financieel en andere) voor de culturele en creatieve sectoren (inclusief de gamesector) terugvinden:

We vermelden hieronder de belangrijkste subsidies:

CJM (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten van CJM kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren, waaronder de game-industrie, en een subsidie ontvangen voor hun partnerschap.

Subsidies steden en gemeenten

Controleer ook steeds even of jouw gemeente of stad subsidies geeft voor (startende) bedrijven. Zo heb je in Gent het starterscontract met een subsidie van 5.000 EUR.

EASME (Executive Agency for SMEs)

SME (Small and Medium Enterprises) Instrument maakt deel uit van de European Innovation Council (EIC) en is gericht op kleine en middelgrote bedrijven met Europese en/of wereldwijde ambities die een innovatief idee hebben. Ook toepasbaar op games, zij het eerder op bv. innovatieve middleware.

Opgelet: vaak zijn er steunintensiteiten van kracht omtrent het toegelaten aandeel van overheidssteun in je financieringsplan. Steun van Creative Europe valt daarbuiten, alsook promotiesteun bij het VAF/Gamefonds, maar andere overheidsfondsen vanuit België en het buitenland tellen mee, bv. geld van organisaties zoals Flanders DC, FIT, kabinetten, administraties, gemeentelijke overheden, ...

Crowdfunding

Crowdfunding is een relatief recent financieringsmodel waarbij je via een onlineplatform bij het grote publiek geld ophaalt voor je project. VLAIO stelde een overzicht op:

Informatie over wetgeving omtrent crowdfunding:

Leningen

Je kan proberen naar een bank te gaan voor een lening, maar voor een (beginnend) gamebedrijf is het erg moeilijk om aan de hoge eisen te voldoen die een bank aan een lening stelt. In dat geval biedt PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) je een goede oplossing.

Door het verstrekken van een waarborg verlaagt het risico voor jouw bank en verhoogt jouw kredietwaardigheid.

Naast deze waarborgen bieden PMV en PMV/Z vanuit de overheid ook diverse leningen aan die als alternatief kunnen dienen voor bankleningen. Via PMV/Z kan je leningen verkrijgen tot 350.000 EUR.

PMV en ST’ART (www.start-invest.be) ondertekenden bovendien Creative Europe-garantieregelingen waardoor Europa zich garant stelt voor 25 miljoen EUR aan leningen voor kmo’s in de culturele en audiovisuele sector, waaronder de gamesector. Hierdoor wordt verwacht dat in totaal meer dan 140 Belgische kmo’s toegang zullen krijgen tot deze aanvullende financiering.

Via PMV bedrijfsleningen kan je bedragen verkrijgen van minimum 350.000 en maximum 5.000.000 EUR.

Media Invest Vlaanderen: een joint venture van de VRT & PMV

Kredieten

Gelijkaardig aan gewone leningen, maar dan met lagere bedragen tot ongeveer 25.000/30.000 EUR. Ze zijn interessant als je geen lening krijgt bij een bank. De intrestvoeten liggen wel hoger.

Gameontwikkelaars die games ontwikkelen met een culturele finaliteit kunnen een renteloze of rentearm krediet aanvragen.

Risicokapitaal

Soms is het risico te hoog of zijn er te weinig waarborgen voorhanden. In dit geval kan de onderneming mogelijk te rade gaan bij een risicokapitaalverschaffer. Die zal het risicokapitaal inbrengen via bijvoorbeeld een tijdelijke aandelenparticipatie. Andere benamingen van risicokapitaal zijn durfkapitaal en ook venture capital.

Niet elke onderneming komt in aanmerking voor risicokapitaal. De onderneming moet voldoende groeipotentieel kunnen voorleggen waardoor ze een hoger dan gemiddeld rendement kan realiseren. Meestal berekenen de risicokapitaalverschaffers hun verwachte rendement op basis van de verwachte meerwaarden bij verkoop van hun aandelen.

FINMIX geeft de ondernemer die op zoek is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.

Ook uitgevers kan je onder deze noemer thuisbrengen. In België is er voorlopig maar één uitgever actief: Cronos Interactive.

Sinds 2021 zijn er ook twee privaatfondsen (venture capital) in België actief die zich volledig op games toespitsen:

Belastingsvoordeel

Tax Shelter voor games

Je kan als gameontwikkelaar een beroep doen op de Tax Shelter voor het financieren van projecten, met zowel een culturele als economische insteek.

Doelgroepverminderingen eerste aanwerving en doelgroepvermindering
Tax Incentives (artikels enkel in het Engels)

Als ontwikkelaar kan je ook genieten van een aantal Tax Incentives. Flega (Flemish Games Association) publiceerde hierrond een artikelreeks op zijn blog.

Internationaal ondernemen

FIT (Flanders Investment & Trade) biedt een heleboel diensten aan: begeleiding en internationaal advies op maat van Vlaamse ondernemers, actieprogramma’s en enkele concrete financiële steunmaatregelen. Zo komt FIT meestal tussen in de kosten voor exportacties en kan je dus een deel van je kosten recupereren als je bijvoorbeeld prospectiereizen onderneemt buiten de EER of deelneemt aan beurzen of niche-evenementen.

Wedstrijden

Er bestaan veel wedstrijden waarbij creatieve ondernemers kans maken op omkadering of een financiële vergoeding. Sommige wedstrijden baseren zich op je businessplan of ondernemingsidee, andere focussen eerder op de creatieve kant van je onderneming.

Imec.istart is een van de bekendste wedstrijden.

Advies, promotie en opleidingen

Mediarte vertelt je alles wat er te weten valt over de audiovisuele sector. Ze bieden in de eerste plaats opleidingen aan, maar ook een heleboel content. Op hun website kan je onder meer nieuws meepikken, dossiers raadplegen, vacatures checken en contacten leggen. Voorlopig is hun aanbod voor de gamesector evenwel beperkt.

Netwerk Ondernemen biedt twee interessante trajecten aan voor jonge ondernemers: Mentor Me en Boost Me. Mentor Me helpt jonge Vlaamse bedrijven te groeien aan de hand van coaching door ervaren entrepreneurs. Ze aanvaarden maandelijks deelnemers. Boost Me is nog ambitieuzer en legt de nadruk op internationale groei. Iedere zes maanden is er een call.

Moeite met het rondkrijgen van je business- en/of financieringsplan? De zitdagen ‘subsidies en financiering’ van VLAIO, bieden hulp.

Vragen rond Intellectueel Eigendom (IE)? Ook daarvoor ben je bij VLAIO aan het juiste adres. Woon een van de zitdagen rond IE bij of richt je via e-mail, whatsapp of telefonisch tot hun e-loket. Zij luisteren aandachtig naar je vraag en verbinden je door met de juiste expert.

Europees uitwisselingsprogramma voor jonge entrepreneurs: wil je als jonge ondernemer uitbreiden naar een nieuwe markt, dan is dit programma mogelijk iets voor jou.

Varia

Incubators

Incubators / Accelerators

Beroepsorganisatie
  • FLEGA (Flemish Games Association) is heel actief in de Vlaamse game-industrie. Hun blog bevat onder meer nieuws, een overzicht van interessante events en een handige ledenlijst.

Gamefestivals en awards
  • Flega houdt een up-to-date overzicht bij op de Events-pagina van zijn blog

Vragen? Contacteer ons

Heb je zelf nog andere steunmaatregelen ontdekt of werk je voor een organisatie die steun aan gameontwikkelaars verleent (binnen- en buitenland) en wil je deze kennis met ons delen? Neem dan contact op met onze gamecoördinator.

Youri Loedts

Youri Loedts

Hoofd Gamefonds

Steun aan games

Alle steunmaatregelen voor gamestudio's - van financiële steun en talentontwikkeling tot extra initiatieven en hulp bij nationale en internationale promotie - op een rij.

Meer lezen