Ga verder naar de inhoud

Steun aan games

Het VAF/Gamefonds ondersteunt onafhankelijke gamestudio’s in Vlaanderen en Brussel (Vlaamse Gemeenschap). Zo bouwen we mee aan een duurzame toekomst voor onze lokale gamesector.

Het VAF is er in de eerste plaats voor professionele gamestudio’s, maar we zijn tegelijk ook het startpunt bij uitstek voor ambitieuze nieuwkomers. Of die vers van de schoolbanken van een game-opleiding komen of overstappen uit een andere sector, maakt ons minder uit.

Wie je ook bent of wat ook je achtergrond is: wil je tot de verbeelding sprekende videogames maken én beschik je over de nodige professionele vaardigheden, dan heeft het VAF/Gamefonds een luisterend oor voor jou.

Hoe helpen we?

Het VAF/Gamefonds-team ondersteunt gamestudio's op diverse manieren. Je kunt bij ons terecht voor financiële steun, talentontwikkeling, extra initiatieven en een duw in de rug bij nationale en internationale promotie.

Financiële steun

De meeste mensen denken bij het VAF/Gamefonds in de eerste plaats aan financiële steun voor het maken van een game (creatiesteun). Sinds 2022 investeren we, na beoordeling door onze commissies, jaarlijks ruim twee miljoen euro steun in gameprojecten. We steunen zowel entertainment- en artistieke games als serious en educatieve projecten.

Gamestudio’s kunnen in vrijwel elke ontwikkelingsfase van hun project op onze steun rekenen. Onze werking is zo flexibel mogelijk zodat gamestudio’s op het juiste moment optimaal van de steun kunnen genieten.

We helpen je tijdens het bedenken en verfijnen van de eerste prototypes, bij het uitwerken van een vertical slice en met de definitieve productie van je titel. Met steun na release helpen we het succes van reeds verschenen projecten te maximaliseren. Steun voor een educatieve versie is er voor gamestudio’s die hun (initieel niet-educatieve) game aan de Vlaamse klascontext willen aanpassen.

Een uitstekende game maken is vandaag de dag niet meer voldoende om een succesverhaal te schrijven. Als niemand je spel kent, is de kans groot dat je creatie in de massa verdwijnt. Met onze promotiesteun zorg je ervoor dat je game zichtbaarder is en beter zijn publiek bereikt.

Meer informatie over de verschillende steunmaatregelen en praktische details over hoe je een aanvraag indient en uit welke stappen het aanvraagproces exact bestaat, kan je terugvinden in het reglement van het VAF/Gamefonds of op de pagina van de respectievelijke steunmaatregel.

Prototypesteun

Financiële steun om een ‘proof of concept’ te ontwikkelen voor een nieuwe game.

Meer lezen

Vertical slice steun

Financiële steun om tot een afgewerkt level te komen waarin de gameplay loop verwerkt zit en waaruit de finale productiewaarden voldoende blijken.

Meer lezen

Productiesteun

Financiële steun om de effectieve realisatie van de game (gedeeltelijk) te bekostigen.

Meer lezen

Promotiesteun

Financiële steun om een game in de markt te zetten en tot bij zijn publiek te brengen.

Meer lezen

Steun na release

Financiële steun om het bereik, succes en de impact van gesteunde games te maximaliseren en hun duurzaamheid te vergroten.

Meer lezen

Steun voor educatieve versie

Financiële steun om een niet-educatieve game af te stemmen op de Vlaamse onderwijskundige context.

Meer lezen

Nog vragen over financiële steun?

Naomi Nelan

Naomi Nelan

Projectbeheerder Creatie
games

Talentontwikkeling

Videogames maken is niet eenvoudig. Daarom zet het VAF talentontwikkelingsinitiatieven op om zowel opkomend als meer ervaren talent te ontdekken, te begeleiden, te vormen en de juiste doorgroeikansen te bieden.

Individuele coaching

Het VAF beschikt in binnen- en buitenland over een ruim netwerk van coaches. Deze ervaren mentoren zijn stuk voor stuk gerenommeerd in hun discipline. Hun inzichten kunnen van onschatbare waarde zijn voor een project en bijdragen tot de verdere professionele groei van de gamestudio.

Deze coachings worden steeds op projectniveau toegewezen. Het staat de gamestudio vrij om in hun aanvraag te omschrijven op welk vlak ze coaching zouden kunnen benutten, maar het zijn de beoordelingscommissies of het VAF zelf die er het laatste woord over hebben.

Omdat elk gameproject anders is, zetten we maximaal in op maatwerk. Nadat de coaching wordt toegekend, gaan we in samenspraak met de gamestudio op zoek naar de beste match voor hun specifieke uitdagingen. Die zoektocht vraagt soms meer tijd, maar is altijd waardevol.

Gametrack

Gametrack is een crossregionaal ontwikkelingsatelier voor beloftevolle Belgische gameprojecten. Vanaf hun selectie maken de gamestudio’s deel uit van een on- en offline community die bestaat uit huidige deelnemers en alumni van vorige edities. We werken hiervoor samen met bevriende fondsen en sectorfederaties uit alle regio’s (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

Het initiatief legt de focus op pijnpunten (bv. project management, marktonderzoek, promotie ...) die we regelmatig in steunaanvragen zien terugkeren. Geselecteerde studio’s krijgen masterclasses van diverse (internationale) experten waarmee ze hun projecten achteraf ook individueel kunnen bespreken. Doorheen het hele traject worden ze gecoacht door een ervaren professional, afgestemd op de specifieke noden van hun project.

Game Writers Collective

Met het Game Writers Collective creëert het VAF een community van Vlaams talent die zich bezighoudt met alle narratieve aspecten van videogames. De community bestaat uit professionele verhaalvertellers in de Vlaamse en Nederlandse gamesector, maar ook starters of laatstejaarsstudenten die aan een narratieve game werken zijn welkom.

Het collectief ontstond uit een inzicht dat deze profielen zelden een professioneel klankbord in de eigen werkomgeving konden vinden.

De Game Writers Collective is dan ook eerst en vooral een ontmoetingsplek om van elkaar te leren. Narratieve professionals delen er ervaringen, tips, handige resources en geven feedback op elkaars werk.

De Game Writers Collective wil een veilige thuishaven zijn voor iedereen die zich op een professionele manier bezighoudt met het verhalende in videogames. Om die reden is de community enkel toegankelijk op uitnodiging.

Innovatieatelier

Het innovatieatelier is een tweejaarlijks ontwikkelingstraject voor professionele storytellers (bv. regisseurs, scenaristen ...) die buiten hun comfortzone aan de slag willen met innovatieve projecten zoals interactieve webseries, AR, VR en videogames.

Het programma bestaat uit een serie algemene workshops (bv. introductie tot cross-over, pitchtraining ...) aangevuld met specifieke workshops die deelnemers inwijden in de wondere wereld van het videospel en hun specifieke productionele uitdagingen. Doorheen het traject is er ook begeleiding van een specifieke gamecoach.

Het einddoel is dat de aanvankelijk prille ideeën na afloop van het traject voldoende gerijpt zijn om op zoek te gaan naar een gamestudio die kan helpen om het idee om te zetten in een aanvraag voor prototypesteun. Of de makers kunnen ervoor opteren zelf de teugels in handen te nemen door een eigen gamestudio op te richten.

Extra Initiatieven

Het VAF ondersteunt ad hoc initiatieven ten behoeve van de professionalisering en/of de verdere uitgroei van de sector en het lokale ecosysteem.

Het gaat vaak om extra initiatieven die ontstaan vanuit de sector zelf (zogenaamde grassroots initiatieven) waaraan het VAF financiële steun wil verlenen.

Om te bepalen aan welke initiatieven al dan niet steun wordt verleend, wordt er gekeken naar onder andere de doelstellingen, de mogelijke impact, differentiatie met reeds bestaande initiatieven en de realiteitszin van de begroting.

ComaChronic van de gamestudio Polygoat op GameForce 2023
ComaChronic van de gamestudio Polygoat op GameForce 2023

Publiek

Het VAF verleent financiële en/of communicatieve steun aan organisaties en evenementen die de verspreiding van Vlaamse games bij het publiek bevorderen.

Om te bepalen aan welke initiatieven al dan niet steun wordt verleend, wordt er gekeken naar onder andere de doelstellingen, de mogelijke impact voor de sector, differentiatie met reeds bestaande initiatieven en de realiteitszin van de begroting.

Nog vragen over talentontwikkeling, publieks- of extra initiatieven?

Christophe De bont

Christophe De bont

Projectbeheerder Talentontwikkeling
games

Inclusie

Het VAF hecht bijzondere aandacht aan inclusie en diversiteit in de breedste zin van het woord. Het werkt verschillende initiatieven uit om de uitwerking in gesteunde projecten te ondersteunen en de bewustwording bij gamestudio’s te stimuleren.

Met het inclusietraject bieden we gamestudio’s die cultureel gevoelige thema’s behandelen de mogelijkheid om samen te werken met experten in die materie. Door relevante actoren nauw bij de ontwikkeling van het spel te betrekken, wordt het project niet enkel door het perspectief van de makers bekeken, wat bijdraagt tot een meer authentieke en inclusieve spelervaring met minder stereotiepe beeldvorming en een hogere toegankelijkheid voor iedereen.

VAF-alumni

Bouwen aan een duurzame toekomst voor onze lokale gamesector betekent ook gamestudio’s op termijn geheel of gedeeltelijk onafhankelijk maken van VAF-steun. Hoewel we trots zijn op elk mooi project dat we mogen ondersteunen, supporteren we langs de zijlijn even hard voor producties van onze studio’s die zonder onze steun tot stand komen.

Om het succes en de groei van ons lokaal ecosysteem aan de buitenwereld te tonen, is het belangrijk om ook over die projecten te kunnen communiceren. We onderscheiden ze, mits instemming van de makers, van projecten die wel degelijk met VAF-steun zijn ontwikkeld met een afzonderlijk label.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Youri Loedts

Youri Loedts

Hoofd Gamefonds
Naomi Nelan

Naomi Nelan

Projectbeheerder Creatie
games
Christophe De bont

Christophe De bont

Projectbeheerder Talentontwikkeling
games

Wil je weten welke steunmaatregelen er nog bestaan buiten het VAF? Hier vind je een overzicht.

Externe steun voor games

Een overzicht van alle subsidies, (fiscale) steunmaatregelen en financieringsmogelijkheden die je kunnen helpen bij het realiseren van je droomproject.

Meer lezen