Ga verder naar de inhoud
Georganiseerd door het VAF
18 november 2024 09:30 tot 3 december 2024 13:00
Huis van de Vlaamse Film

In het kader van het Actieplan Inclusie van het VAF organiseert de afdeling Publiek een verdiepend coachingstraject rond inclusieve communicatie voor medewerkers van publieksorganisaties, die communicatie in hun takenpakket hebben. Dit traject combineert theorie met praktijk: als deelnemer krijg je gedurende drie sessies begeleiding bij de concrete vertaling van de theorie rond inclusieve communicatie naar jouw eigen werking.

Voor wie?

Dit coachingstraject richt zich vooral op medewerkers van publieksorganisaties, die communicatie in hun takenpakket hebben. Ook andere communicatiemedewerkers actief binnen de audiovisuele sector kunnen zich kandidaat stellen. Het traject staat zowel open voor deelnemers zonder specifieke voorkennis als voor deelnemers die in 2023 de opleiding Inclusieve Communicatie volgden en hun aanpak nog verder wensen uit te werken.

Coachingstraject

Tijdens dit traject word je in groep gecoacht om zelf een aanpak rond inclusieve communicatie voor jouw organisatie uit te werken. Aan het einde heb je een plan met concrete actiepunten waarmee je aan de slag kan. Het plan wordt opgesteld aan de hand van de vijf stappen van inclusieve communicatie:

1. Bepaal je doelgroep: Hoe divers is je doelgroep? Wat zijn alle mogelijke verschillen tussen mensen? Wie wil je allemaal bereiken?
2. Gemeenschappelijkheid: Wat hebben al deze mensen met elkaar gemeen? Wat is je algemene boodschap?
3. Hoe bereik je iedereen? We zoomen zowel in op taalgebruik, beeldtaal als bestaande communicatiemiddelen
4. Doelgroepspecifiek: Wie uit je doelgroep bereik je momenteel niet? Welke aanpassingen zijn nodig en hoe ver wil je erin gaan?
5. We voegen alles samen in een communicatieplan en koppelen er acties aan volgens het SMART-principe.

Begeleiding

Claire Van Trimpont van Het Connectief geeft de coachingsessies. De missie van Het Connectief is zorgen voor representatie, voor herkenning en verbondenheid tussen iedereen en biedt in dat kader begeleiding aan rond inclusieve communicatie en taalgebruik.

Praktisch

Deelname aan deze opleiding is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot 12 personen.

De workshops zijn gespreid over drie weken en nemen steeds een halve dag in beslag. Om deel te nemen aan het traject, moet je beschikbaar zijn op
- maandag 18 november 2024
- dinsdag 26 november 2024
- dinsdag 3 december 2024
, telkens van 9u30 tot 13u.

De workshops vinden plaats in het VAF (Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel).

Schrijf je in

Inschrijven is verplicht en kan tot ten laatste 5 november 2024. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van registratie. Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor aparte sessies. We leggen een wachtlijst aan zodra de opleiding volzet is. Wie op de wachtlijst staat, brengen we bij een annulatie zo snel mogelijk op de hoogte van de vrijgekomen plaats.

Deze opleiding richt zich eerst en vooral op medewerkers van publieksorganisaties, die door de afdeling Publiek projectmatig (inclusief stimulansmaatregelen) of meerjarig gesteund werden/worden in 2021, 2022, 2023 en/of 2024. Ook andere communicatiemedewerkers actief in de audiovisuele sector kunnen zich kandidaat stellen. Gezien het beperkte aantal deelnemers, geven we in de eerste plaats voorrang aan publieksorganisaties.