Ga verder naar de inhoud

Actieplan inclusie

Het VAF wil meer inclusie binnen de Vlaamse audiovisuele en gamesector stimuleren. Inclusie is een actief proces dat verder gaat dan diversiteit. We hanteren twee doelstellingen: Iedereen in Beeld en Gelijke kansen voor gelijk talent. Om deze doelstellingen waar te maken kiezen we enkele belangrijke invalshoeken binnen het VAF:

  • Data, kennis en evoluties
  • Belonen, sensibiliseren en barrières wegnemen
  • Inclusie binnen de eigen werking

Inclusie

Stimuleren van inclusief beleid in de audiovisuele sector.

Meer lezen

Welke acties onderneemt het VAF?

Wat doet het VAF nu?

Concrete acties rond inclusie.

Meer lezen

En in de toekomst?

Komende acties rond inclusie.

Meer lezen

Opdracht voor de volledige sector

Inclusie realiseren kan enkel slagen als iedereen overtuigd is van het belang ervan, en er in zijn dagelijkse praktijk aan meewerkt. Het is nadrukkelijk geen opdracht voor het VAF alleen: overleg met en engagement van alle stakeholders is noodzakelijk. Samenwerken aan inclusie wordt een vast agendapunt van het structureel sectoroverleg met de beroepsorganisaties, omroepen, audiovisuele opleidingen en relevante partners.

Evaluatie

Aan het einde van deze eerste fase, eind 2023, zullen we dit plan evalueren. Op basis hiervan zullen we het actieplan actualiseren voor 2024 en de komende jaren.

Meer lezen?

Inclusie

Stimuleren van inclusief beleid in de audiovisuele sector.

Meer lezen

Inclusie-aanpak Publiek

Stimuleren van een inclusief aanbod voor een divers filmpubliek.

Meer lezen