Ga verder naar de inhoud

Nieuwe werking Gamefonds

5 oktober 2022

Naar aanleiding van het in voege treden van de nieuwe beheersovereenkomst, wijzigt het reglement van het VAF/Gamefonds vanaf 5 oktober 2022 op een aantal essentiële vlakken. We overlopen hier kort de belangrijkste veranderingen voor gamestudio's die binnenkort aan de slag willen met een aanvraag onder het nieuwe systeem.

Extra steunvormen

Het VAF/Gamefonds geeft financiële steun binnen verschillende fases van gameontwikkeling.

Er zijn vier gloednieuwe steunvormen die nauw aansluiten bij de manier waarop de meeste gamestudio's werken:

 • Prototypesteun (voor het bekomen van een proof of concept)
 • Vertical slice steun (voor het maken van een afgewerkt level van het spel)
 • Steun na release (voor porting, lokalisering, DLC, ...)
 • Steun voor een educatieve versie (voor het aanpassen van een afgewerkte game naar de Vlaamse klascontext)

Deze nieuwe steunvormen komen bovenop de reeds bestaande steun voor productie en steun voor promotie. Aan de oude steunvormen verandert buiten significant hogere maximumbedragen (zie verder) relatief weinig. Het voornaamste verschil voor promotiesteun is dat het mogelijk wordt om voor projecten die nog niet eerder door het VAF werden gesteund, promotiesteun aan te vragen. In dat geval wordt er binnen eenzelfde commissievergadering een oordeel geveld over zowel de game (deze kan best zo goed als afgewerkt zijn) als de vooropgestelde marketingaanpak.

Het wordt ook mogelijk om een deel van de vertical slice en/of productiesteun aan promotie te besteden. Het bedrag dat je hiervoor mag gebruiken is cumulatief beperkt tot max. 15.000 euro. Zo krijg je de kans om in een vroeg stadium een community uit te bouwen en tractie op te wekken voor je spel.

Preproductiesteun verdwijnt als aparte steunvorm, maar wordt goed opgevangen door prototype- en vertical slice steun.

Aangepaste steunintensiteiten

Het VAF werkt met steunintensiteiten, eenvoudig gezegd het percentage van het totaalbudget dat mag gefinancierd worden met overheidssteun.

De maximale steunintensiteiten werden voorheen enkel bepaald door het type spel: entertainmentgames waren altijd beperkt tot 50%, artistieke games tot 85%, serious en educatieve games tot 75%. De nieuwe regeling houdt daarentegen ook rekening met het profiel van de aanvrager. Vooral kwetsbare starters en meer gevestigde studio’s die durven innoveren en risico's blijven nemen, zullen hier de vruchten van plukken.

Dat ziet er zo uit:

 • Standaard bedraagt de steun max. 50% voor prototypesteun, vertical slice en productie samen.
 • In het geval van ‘moeilijke werken’ kan deze worden opgetrokken tot max. 80% voor prototype- en vertical slice steun en max. 70% voor productiesteun.
 • Voor promotiesteun en steun na release geldt een maximale steunintensiteit van 50%.
 • Educatieve games, die worden gefinancierd vanuit Ministerie van Onderwijs, behouden hun steunintensiteit van max. 75% voor prototype, vertical slice en productiesteun samen.

'Moeilijke werken'?

We willen niet beweren dat het maken van een videospel simpel is. Met ‘moeilijke werken’ doelen we dan ook niet op de complexiteit van het project, maar eerder op de inschatting van de financiële risico’s.

Volgens die definitie onderscheiden we volgende moeilijke werken:

 • Het eerste en tweede project van een aanvrager (extra bescherming/push van startende studio’s).
 • Projecten die een nieuwe wending geven aan het portfolio van een bedrijf (bv. switch van B2B naar B2C).
 • Projecten met een hoger dan normaal marktrisico (projecten zonder winstoogmerk of een voornamelijk culturele meerwaarde).
 • Uiterst innovatieve projecten (stimulering van nieuwe, baanbrekende ideeën).
 • Maatschappelijk relevante serious games (games met een grote maatschappelijke impact).
 • Pedagogische games (niet gericht op het Vlaams onderwijs).

Hogere maximumbedragen

Naast de steunintensiteit wordt de hoeveelheid steun die het VAF mag toekennen ook beperkt door maximumbedragen.

Niet alleen de steunintensiteit gaat omhoog, ook de maximumbedragen zitten in de lift. Een project dat vroeger het volledige steuntraject (dus preproductie – productie – promotie) doorliep kon maximaal voor 300.000 euro gesteund worden. Met de nieuwe regeling kan dat oplopen tot 500.000 euro per project. Dat bedrag is als volgt samengesteld:

 • Prototypesteun: max. 25.000 euro
 • Creatiesteun (vertical slice, productie en steun na release): max. 400.000 euro (incl. eventueel verkregen prototypesteun) – aanvragers zijn dus vrij om in te schatten hoe ze dit maximumbedrag over de verschillende creatiefases van hun project verdelen.
 • Promotie: max. 75.000 euro (voorheen max. 50.000 euro)
 • Steun voor educatieve versie: max. 25.000 euro

Zoals je kan zien is een aanvrager dus vrij om het maximale creatiebudget van 400.000 euro naar wens te verdelen over de verschillende ontwikkelingsfases. Met deze flexibiliteit hopen we dat de financiering maximaal kan aansluiten bij de noden van elk specifiek project.

Meer praktische details over hoe je een aanvraag indient en uit welke stappen het aanvraagproces exact bestaat, kan je terugvinden in het reglement van het VAF/Gamefonds of op de webpagina van de respectievelijke steunmaatregel.

Vragen?

Wil je meer info? Heb je nog vragen? Contacteer onze projectbeheerder Naomi Nelan (bij voorkeur via e-mail) voor extra uitleg.

Naomi Nelan

Naomi Nelan

Projectbeheerder Creatie
games

Steunvormen

Prototypesteun

Financiële steun om een ‘proof of concept’ te ontwikkelen voor een nieuwe game.

Meer lezen

Vertical slice steun

Financiële steun om tot een afgewerkt level te komen waarin de gameplay loop verwerkt zit en waaruit de finale productiewaarden voldoende blijken.

Meer lezen

Productiesteun

Financiële steun om de effectieve realisatie van de game (gedeeltelijk) te bekostigen.

Meer lezen

Promotiesteun

Financiële steun om een game in de markt te zetten en tot bij zijn publiek te brengen.

Meer lezen

Steun na release

Financiële steun om het bereik, succes en de impact van gesteunde games te maximaliseren en hun duurzaamheid te vergroten.

Meer lezen

Steun voor educatieve versie

Financiële steun om een niet-educatieve game af te stemmen op de Vlaamse onderwijskundige context.

Meer lezen