Ga verder naar de inhoud

Duurzaamheid

Sinds enkele jaren zet het VAF sterk in op duurzaamheid binnen de Vlaamse audiovisuele sector. Daarvoor werken we samen met filmopleidingen, begeleiden we producties bij het maken van duurzame logistieke keuzes en delen we duurzame kennis met vertoners en filmfestivals.

Wat is duurzaamheid?

Wanneer we spreken over duurzaamheid, dan worden daarbij vaak verschillende concepten door elkaar gebruikt. Er is niet één uniforme definitie voor duurzaamheid. Termen zoals ecologisch, groen, klimaatneutraal, fair trade, bio, CO2, … worden door elkaar gebruikt.

Duurzaamheid bij het VAF

De meest klassieke definitie dateert uit een VN-tekst uit 1983, maar is vandaag nog steeds relevant: "Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen."

Duurzaamheid draait om doordachte keuzes op verschillende domeinen. Het VAF baseert zich op dit basisprincipe en gebruikt de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als moreel kompas.

Deze SDG’s omvatten niet alleen milieugerelateerde domeinen zoals klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame consumptie, maar ook meer sociale vormen van duurzaamheid. Dat maakt de SDG's relevant voor de audiovisuele sector. Zo passen initiatieven op het vlak van gendergelijkheid of duurzame filmcultuur binnen dit duurzame kader. Bij duurzaam produceren ligt de focus vooral op klimaatverandering en bekijken we de milieu-impact, uitgedrukt in CO2, van de logistieke keuzes op de filmset.

Het VAF deelt zijn kennis rond duurzaamheid ook met andere partners, zoals de VRT. Zo zette de duurzaamheidscoaching van jeugdserie Buck ook binnen de openbare omroep een proces rond duurzaamheid in gang.

De coaching richt zich niet enkel op het delen van goede praktijkvoorbeelden, maar is ook gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo werd onderzocht welke duurzame keuzes kunnen gemaakt worden op het vlak van transport, energie, catering, afval en materialen en postproductie bij de productie van films en tv-series.

Wat doet het VAF?

Op basis van onderzoek en goede praktijken binnen de sector ontwikkelde het VAF een methodologie en praktische tools voor duurzame productie. Filmmakers en vertoners worden met raad en daad bijgestaan, kennis over duurzaam filmen wordt gedeeld in binnen- en buitenland en er worden partnerschappen opgezet.

Onderwijs en onderzoek

Onderzoek en kennisdeling over duurzaamheid met professionals en filmstudenten.

Meer lezen

Tools voor duurzame filmproductie

Ontwikkelen van een methodologie en praktische tools voor duurzame productie.

Meer lezen

Partnerschappen

Expertise en kennisdeling op het vlak van duurzaam filmen met buitenlandse partners en binnenlandse stakeholders.

Meer lezen

Duurzaamheid voor vertoners en festivals

Vertoners en filmfestivals spelen een belangrijke rol op vlak van duurzaamheid. Wees je bewust van je voorbeeldrol en de logistieke en inhoudelijke keuzes die je maakt.

Meer lezen

Vragen? Contacteer ons

Heb je een vraag over duurzaamheid op maat van vertoners en filmproductie? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Tim Wagendorp

Tim Wagendorp

Coördinator duurzaamheid