Ga verder naar de inhoud

Sinds september 2013 coachen we onze filmmakers consequent. Iedereen die productiesteun ontvangt voor een majoritair Vlaamse speelfilm of serie moet zo duurzaam mogelijk werken. Het VAF staat de makers met raad en daad bij. Op basis van onderzoek ontwikkelde het VAF een methodologie en praktische tools voor duurzaam filmen: een CO2-calculator, checklists, een inspiratiegids, het e-Mission-label voor duurzame producties en nog veel meer.

De milieu-impact van een filmproductie is niet te onderschatten. Een doorsnee film heeft een CO2-voetafdruk van zo’n 73 ton. Dat is evenveel als de jaarlijkse impact van 10 huishoudens. Op zich is dat niet verwonderlijk, als je bedenkt hoeveel verschillende departementen en mensen direct betrokken zijn bij het preproductie-, productie- en postproductieproces.

Door de milieu-impact in kaart te brengen, krijgen makers een beter beeld van duurzame keuzes op het vlak van transport, afval- en materialen, pre- en postproductie, catering, accommodatie en energie.

Meer concrete info kan je vinden in onze Handleiding over duurzaam filmen (PDF).

Stappenplan duurzaam filmen

Duurzaam filmen gaat veel verder dan veggie catering of het sorteren van afvalstoffen. Het vraagt een andere mindset en actieve inbreng van de volledige crew en cast. Door al tijdens de productionele ontwikkeling te starten, kunnen de verschillende departementen van een productie betrokken worden bij de opmaak van een duurzaam actieplan. Bepaalde keuzes zijn op iedereen van toepassing, zoals bijv. inzetten op alternatieve transportmiddelen. Andere keuzes zijn vakspecifiek en vereisen een inbreng van een of meer specifieke departementen, denk maar aan het ecodesign van decors, duurzaam kostuumontwerp of het zoeken naar alternatieve stroomvoorzieningen.

  • Tijdens een intakegesprek met het VAF komt een hele reeks praktijkvoorbeelden aan bod.
  • Niet alle praktijkvoorbeelden zijn even relevant voor jouw specifieke project. Daarom is het aan jou en jouw team om deze te vertalen in een concreet actieplan. Waar nodig kan je bij de VAF-duurzaamheidscoördinator terecht voor praktische input en feedback.
  • In de loop van de productieperiode breng je de CO2-impact in kaart via een calculator. Door nauwgezet het verbruik (en de besparingen) in kaart te brengen, ben je in staat om de totale milieu-impact van jouw project te becijferen. De resultaten tonen je de effectiviteit van de duurzame keuzes en vormen een formele rapportage aan het VAF.

Momenteel gebruikt het VAF een calculator voor film en mediaproducties. In het kader van Green Screen, een Interreg-project over duurzaam filmen, werken we aan Eureca, een ‘European Environmental Calculator’ met meerdere functies:

  • Eureca helpt je om op voorhand, op basis van het financiële budget in te schatten welke domeinen belangrijk zijn;
  • Eureca gebruikt accurate Europese conversiefactoren, aangeleverd door de KU Leuven;
  • Eureca heeft de ambitie om de uniforme calculator op EU-niveau te worden en is geschikt voor verschillende types (co)producties;
  • Eureca laat toe om de reële impact van de productie correct in te schatten en hierover te communiceren en rapporteren.

Eureca is op dit moment in ontwikkeling en de calculator bevindt zich in een testfase. Vanaf 2022 wordt het onze standaardcalculator.