Ga verder naar de inhoud

Tools voor duurzame filmproductie

Het VAF informeert en begeleidt de audiovisuele sector actief op vlak van duurzaamheid: alle majoritair Vlaamse projecten die productiesteun krijgen (excl. podcasts en games) worden gevraagd duurzame keuzes te maken.

We ontwikkelden een methodologie en praktische tools voor duurzaam filmen: infosessies, een eco-calculator, checklists, een inspiratiegids en nog veel meer.

Hoe je het ook draait of keert, de logistieke keuzes die we op een filmset maken hebben een meetbare milieu-impact. Voor een doorsnee Vlaamse langspeelfilm bedraagt die gemiddeld 73 ton CO2 . Dat is evenveel als de impact van tien gezinnen op jaarbasis. Op zich is dat niet verwonderlijk, als je bedenkt hoeveel verschillende departementen en mensen direct betrokken zijn bij het preproductie-, productie- en postproductieproces. Gebruik je een klassieke stroomgenerator of een aansluiting op het stroomnet, optimaliseer je het transport van mensen en goederen of vermijd je (rest)afval? Dergelijke beslissingen dragen bij tot de CO2-uitstoot van een project.

Stappenplan duurzaam filmen

Vanaf 2023 worden alle majoritair Vlaamse VAF-gesteunde producties betrokken en nemen we Eureca, de nieuwe Europese eco-calculator, in gebruik. Het doel is om jullie te helpen duurzame keuzes te maken; het meten van de CO2-impact is daarbij een hulpmiddel.

Concreet betekent dit dat voor alle projecten die vanaf 1 januari 2023 een goedkeuring voor productiesteun ontvangen en voor alle technische dossiers vanaf 1 juli 2023 gevraagd wordt om:

  • Een VAF-introductie over duurzame productie en het gebruik van Eureca te volgen. Dit kan individueel of in groep. Het VAF plant infosessies in functie van de goedkeuringen voor productiesteun.
  • Voor het project een actieplan uit te werken, gebaseerd op jullie ervaring, bestaande leidraden en concrete praktijkvoorbeelden.
  • Hierover te rapporteren via Eureca. Dat gebeurt kwalitatief (voor alle producties); grote film- en mediaprojecten meten en rapporteren daarnaast ook hun CO2-uitstoot.

Duurzaam filmen gaat veel verder dan vegetarische catering of het sorteren van afvalstoffen. Het vraagt een andere mindset en actieve inbreng van de volledige crew en cast. Door al tijdens de productionele ontwikkeling te starten, kunnen de verschillende departementen van een productie betrokken worden bij de opmaak van een duurzaam actieplan. Bepaalde keuzes zijn op iedereen van toepassing, zoals bijv. inzetten op alternatieve transportmiddelen. Andere keuzes zijn vakspecifiek en vereisen een inbreng van een of meer specifieke departementen, denk maar aan het ecodesign van decors, duurzaam kostuumontwerp of het zoeken naar alternatieve stroomvoorzieningen. Meer concrete info kan je vinden in onze Handleiding duurzaam filmen.

In het kader van Green Screen, een Interreg-project over duurzaam filmen, werkte het VAF mee aan Eureca (‘European Environmental Calculator’). Deze calculator voor film- en mediaproducties heeft meerdere functies:

  • Eureca helpt je om logistieke keuzes met elkaar te vergelijken tijdens de voorbereidende planning van een project;
  • Eureca gebruikt accurate Europese conversiefactoren, aangeleverd door de KU Leuven;
  • Eureca heeft de ambitie om de uniforme calculator op EU-niveau te worden;
  • Eureca is geschikt voor verschillende types (co)producties;
  • Eureca laat toe om de reële impact van de productie correct in te schatten en hierover te communiceren en rapporteren.