Ga verder naar de inhoud

Onderzoek en tools inclusie

Het VAF werkt mee aan en steunt onderzoek over inclusie in de audiovisuele en gamesector. Hieronder vind je een overzicht van relevante studies en tools.

Logo inclusief werken met reflectieve vragenlijsten

Handige tools

Onderstaande tools zijn hulpmiddelen om inclusief te werken. Ze kunnen helpen om bewustwording te creëren en discussies aan te moedigen over diversiteit en inclusie. Probeer wel steeds te streven naar een holistische benadering van inclusie, waarbij rekening gehouden wordt met diverse aspecten van de samenleving.

Genderbalans binnen steunaanvragen en goedkeuringen

Sinds 2020 rapporteren we systematisch in ons jaarverslag over genderbalans binnen de aanvragen en goedkeuringen.

Algemene cijfers

Ten opzichte van onze nulmeting in 2018 kunnen we in recentere jaren een positieve evolutie opmerken voor scenario en regie. Voor 2022 noteren we tussen de 30 en 40% vrouwelijke aanwezigheid in aanvragen en goedkeuringen. De globale percentages voor de drie recentste jaren vind je hieronder.

Tabel met algemene cijfers over genderverhoudingen binnen scenario en regie

Data per categorie

Voor het VAF/Film- en Mediafonds vinden we een bijzonder positieve evolutie terug binnen innovatielab. Het percentage vrouwelijke scenaristen en regisseurs kende hier een flinke spurt omhoog. Ook het percentage vrouwelijke producers ligt hier het hoogste ten opzichte van de andere categorieën.

Bij het VAF/Gamefonds zien we een stijging van 3% binnen de aanvragen entertainment games ten opzichte van vorig jaar. Vrouwelijke game directors zijn het hoogst vertegenwoordigd binnen artistieke games (33%), net zoals in 2021.

Voor meer uitleg en contextualisering, bekijk zeker de volledige hoofdstukken in het VAF-jaarverslag 2022.

Meer informatie

We stellen onze data ter beschikking van onderzoekers en beantwoorden vragen uit de sector. Vind je de informatie die je zoekt niet op onze website, neem dan ook een kijkje in onze jaarverslagen of contacteer ons.

Inclusie

Stimuleren van inclusief beleid in de audiovisuele sector.

Meer lezen

Actieplan inclusie

Bekijk het actieplan rond inclusie.

Meer lezen

Jaarverslagen

Een jaarlijks overzicht van de activiteiten van het VAF en de prestaties van Vlaamse creaties in binnen- en buitenland.

Meer lezen

Onderzoek

Relevant onderzoek over de audiovisuele sector.

Meer lezen

Vragen?

Voor vragen over inclusie, kan je contact opnemen met onze coördinator inclusie. Heb je vragen over data-onderzoek? Dan kan je terecht bij ons kenniscentrum.

Astrid Jans

Astrid Jans

Managementassistent
& coördinator inclusie
Jolien

Jolien Vanroy

Projectbeheerder Kenniscentrum