Ga verder naar de inhoud

Onderzoek en tools inclusie

Het VAF werkt mee aan en steunt onderzoek over inclusie in de audiovisuele en gamesector. Hieronder vind je een overzicht van relevante studies en tools.

Logo inclusief werken met reflectieve vragenlijsten

Handige tools

Onderstaande tools zijn hulpmiddelen om inclusief te werken. Ze kunnen helpen om bewustwording te creëren en discussies aan te moedigen over diversiteit en inclusie. Probeer wel steeds te streven naar een holistische benadering van inclusie, waarbij rekening gehouden wordt met diverse aspecten van de samenleving.

Genderbalans binnen steunaanvragen en goedkeuringen

Sinds 2020 rapporteren we systematisch in ons jaarverslag over genderbalans binnen de aanvragen en goedkeuringen.

Algemene cijfers

Ten opzichte van het eerste jaar van onze meting (2018) spreken we van een merkelijk positieve evolutie. De tabel hieronder toont de cijfers van aanvragen en goedkeuringen op vlak van scenario en regie uit 2018 ten opzichte van 2023.

Volgens gecumuleerde data van de laatste drie jaar (periode 2021-2023) vertegenwoordigen vrouwelijke makers (d.w.z. scenaristen en regisseurs) gemiddeld 34 à 36% binnen de aanvragen creatiesteun bij het VAF/Film- en VAF/Mediafonds samen.

Onze data geven daarnaast aan dat de discrepantie tussen mannelijke en vrouwelijke professionals zich bijna altijd voordoet in de instroom van de aanvragen en niet in het selectieproces. Vrouwelijke makers vertegenwoordigen namelijk gemiddeld 38% binnen de goedkeuringen creatiesteun in de laatste drie jaar.

Ten opzichte van vorig jaar zien we een lichte stijging van vrouwelijke scenaristen (+2%) en regisseurs (+3%) betrokken bij een aanvraag voor creatiesteun in 2023. Dit toont zich ook in een stijging van de goedgekeurde aanvragen met een vrouwelijke scenarist (+3%) en regisseur (+1%).

Data per categorie

Bij het VAF/Film- en Mediafonds zijn de categorieën animatie, Filmlab, Innovatielab en podcasts de koplopers in aanwezigheid van vrouwelijke makers bij zowel aanvragen als goedkeuringen.

Bij het VAF/Gamefonds zien we dat de rol van art director de grootste vrouwelijke vertegenwoordiging heeft binnen elke categorie (artistieke-, entertainment & serious games). Momenteel zien we enkel bij artistieke games vrouwelijke game directors een aanvraag indienen. Binnen de serious games zien we vooreerst een aandeel van
8% vrouwelijke technical directors bij de aanvragen en 13% bij de goedkeuringen.

Voor meer uitleg en contextualisering, bekijk zeker de volledige hoofdstukken in het VAF-jaarverslag 2022.

Meer informatie

We stellen onze data ter beschikking van onderzoekers en beantwoorden vragen uit de sector. Vind je de informatie die je zoekt niet op onze website, neem dan ook een kijkje in onze jaarverslagen of contacteer ons.

Inclusie

Stimuleren van inclusief beleid in de audiovisuele sector.

Meer lezen

Actieplan inclusie

Bekijk het actieplan rond inclusie.

Meer lezen

Jaarverslagen

Een jaarlijks overzicht van de activiteiten van het VAF en de prestaties van Vlaamse creaties in binnen- en buitenland.

Meer lezen

Extern onderzoek en studies

Relevant onderzoek over de audiovisuele sector.

Meer lezen

Vragen?

Voor vragen over inclusie, kan je contact opnemen met onze coördinator inclusie. Heb je vragen over data-onderzoek? Dan kan je terecht bij ons kenniscentrum.

Astrid Jans

Astrid Jans

Managementassistent
& coördinator inclusie
Jolien

Jolien Vanroy

Projectbeheerder Kenniscentrum