Ga verder naar de inhoud

Inclusie

Onze samenleving wordt steeds diverser. Als publieke speler heeft het VAF de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het diversiteitsdenken in de audiovisuele sector te stimuleren. Onze beeldindustrie is immers een krachtige drager van de waarden waar we als democratische maatschappij voor staan.

Wat is inclusie?

Inclusie staat in algemene zin voor een open en respectvolle cultuur die je als organisatie of maatschappij wil creëren. Een cultuur waarbij iedereen zichzelf kan zijn ongeacht gender, etnisch-culturele achtergrond, religie, seksuele voorkeur, lichamelijke of mentale beperking, socio-economische klasse, opleiding en leeftijd. In zo’n cultuur staat het bieden van gelijke toegang en kansen voorop en is er geen plaats voor discriminatie of onverdraagzaamheid.

Inclusie of diversiteit?

Inclusie gaat verder dan diversiteit. Bij diversiteit stellen we de verschillen vast en proberen we een zo goed mogelijk evenwicht of gelijke vertegenwoordiging te realiseren. Inclusie is hoe we actief met ‘de mix’ en de verschillen omgaan, inclusie gaat over gedrag, waarden en spelregels. Inclusie is een actief proces.

Inclusie gaat over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve organisatie is een samenhangend geheel van mensen die zich open en respectvol tot elkaar verhouden, zich met elkaar identificeren en gemeenschappelijke doelstellingen nastreven.

Still uit Draw for Change!, prod. Clin d'oeil Films (2021)
Still uit Draw for Change!, prod. Clin d'oeil Films (2021)

Doelstellingen van het VAF

We willen de samenleving waarvoor we ons inzetten zo goed mogelijk weerspiegelen. Daarom moedigen we iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, culturele achtergrond of seksuele geaardheid aan om te solliciteren bij het VAF. We willen een organisatie zijn waarin elk talent zich kan ontwikkelen en ontplooien.

Als we dit voor onze sector concreet maken dan willen we twee aspecten (helpen) realiseren, die we apart benoemen, maar die in werkelijkheid niet los van elkaar staan:

Iedereen in beeld

We werken actief mee aan oplossingen voor ondervertegenwoordiging op het scherm in film-, tv- en gamesector.

We promoten daarbij het principe van kruispunt denken of intersectionaliteit en NOOZO-principe ('niets over ons zonder ons').

Gelijke kansen voor gelijk talent in het maakproces

Binnen creatie (de kerntaak van het VAF) streven we actief naar gelijke kansen. We focussen daarbij op scenario, regie en productie binnen de audiovisuele sector en op de game director, art director, narrative head en technical director binnen de gamesector.

VAF Actieplan Inclusie

Het VAF stimuleert inclusief beleid in de audiovisuele en gamesector. Om deze doelstellingen waar te maken, stelden we een actieplan op.

Campagnetrailer grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst lanceerde een campagne die grensoverschrijdend gedrag opnieuw onder de aandacht brengt. In de trailer van de fictieve film NonExistent leggen Hans Herbots, Natali Broods en Wouter Hendrickx uit waarom ze de film niet konden draaien… Het verhaal is nooit tot bij hen geraakt.

Steunaanvragen & impulspremie

Aanvragers moeten bij elke steunaanvraag een inclusie-aanpak toevoegen. Daarin moet worden toegelicht hoe inclusie deel uitmaakt van een project of werking. Via de impulspremie voor gender stimuleert het VAF producenten om meer op zoek te gaan naar vrouwelijk talent. Internationaal kan je additionele productiesteun aanvragen via New Dawn. Tips & tricks over inclusie vind je bij Onderzoek.

Inclusie-aanpak Publiek

Stimuleren van een inclusief aanbod voor een divers filmpubliek.

Meer lezen

Inclusie-aanpak Creatie

Met audiovisuele creaties ruimte bieden voor inclusie en streven naar verbinding van mensen en beeldvorming over mensen.

Meer lezen

Impulspremie voor gender

Een financiële stimulans voor producenten om meer op zoek te gaan naar vrouwelijk talent.

Meer lezen

New Dawn

Internationale samenwerking tussen negen Europese fondsen en Canada om meer inclusie in de filmindustrie te stimuleren.

Meer lezen

Onderzoek en tools

Relevant onderzoek over en handige tools rond inclusie voor de audiovisuele sector.

Meer lezen

Vragen? Contacteer ons

Heb je een vraag over inclusie bij het VAF? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Astrid Jans

Astrid Jans

Managementassistent
& coördinator inclusie