Ga verder naar de inhoud

Voornaamwoorden

Je vraagt je misschien af waarom sommige VAF-medewerkers voornaamwoorden vermelden in hun e-mailhandtekening? Hieronder wat meer context.

Zij/haar/haar, hij/hem/zijn, die/hen/hun?

We sturen dagelijks e-mails uit, maar weten niet altijd wat iemands gender is. Vaak grijpen we naar de meest voor de hand liggende voornaamwoorden. Vervolgens spreken we de persoon aan op het man of vrouw zijn. Naar een man verwijzen we met hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar. Soms is deze inschatting juist, maar soms ook niet. Denk bijvoorbeeld aan personen met een genderneutrale naam zoals Chris, Ilham, Sam, Kim, ...

Ook trans personen worden vaak misgenderd op basis van hun (wettelijke)naam, uiterlijk, (juridisch)geslacht …. Bovendien zijn er personen die zich noch als man, noch als vrouw wensen te identificeren. Dat noemen we personen met een non-binaire genderidentiteit. In dit laatste geval kunnen personen de voorkeur hebben om aangesproken te worden met de genderneutrale voornaamwoorden zoals die/hen/hun.

Sommigen gebruiken een combinatie van mannelijke, vrouwelijke en/of genderneutrale voornaamwoorden. Wanneer iemand meerdere voornaamwoorden meegeeft, kan dat zijn omdat deze persoon zich comfortabel voelt bij alle opties of wil aangesproken worden met de verschillende opties door elkaar.

Voorbeelden die/hen/hun:

  • Gebruik ‘die’ in plaats van ‘hij of zij’
  • Bv. Kim zegt dat die aanwezig zal zijn.
  • Gebruik ‘hen’ in plaats van ‘hem of haar’
  • Bv. Geef jij hen de boodschap door?
  • Gebruik ‘hun’ in plaats van ‘zijn of haar’
  • Bv. Het was hun idee.

Met het plaatsen van voornaamwoorden in je e-mailhandtekening geef je aan hoe jij wenst aangesproken te worden en help je om het meegeven van gewenste voornaamwoorden te normaliseren. Je erkent en herkent hierdoor ieders genderidentiteit en geeft aan dat we geen veronderstellingen kunnen maken op basis van naam, uiterlijk … Het helpt trans en andere personen om niet te worden misgenderd. We hebben er expliciet voor gekozen om de VAF-medewerkers krijgen de vrije keuze te laten om al dan niet voornaamwoorden te plaatsen in hun e-mailhandtekening.

Wens je meer informatie over inclusief taalgebruik? Neem een kijkje op dit overzicht van bronnen en websites.

Vragen? Contacteer ons

Heb je een vraag over inclusie bij het VAF? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Astrid Jans

Astrid Jans

Managementassistent
& coördinator inclusie