Ga verder naar de inhoud

Stimulansbeleid

De afdeling Publiek werkt jaarlijks stimulansmaatregelen uit, waaronder de maatregel Steun aan Vertoning Vlaamse Auteursfilm, Springplankpremie en Innovatiepremie.

Huis van de Vlaamse Film

Steun aan Vertoning Vlaamse auteursfilm

Deze steun is een stimulerende maatregel die elke Vlaamse auteursfilm een optimale kans wil bieden om door het publiek ontdekt te worden.

In 2023 ondersteunt het VAF onderstaande vertoners voor het vertonen van Vlaamse auteursfilms.
Huis van de Vlaamse Film

Springplankpremie

Een eenmalige ondersteuning waarmee een vertoner bijkomend kan investeren in de diversiteit van de programmatie, communicatie, promotie en publiekswerking.

Er werd in 2022 geen Springplankpremie toegekend.

Innovatiepremie

De Innovatiepremie is een stimulansmaatregel voor meerjarig ondersteunde organisaties, die hen tijd en middelen moet geven om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren die een uitdaging vormen voor de sector.

Het VAF kende in 2023 een Innovatiepremie toe aan:
  • KASKcinema: met het project 'Get Real' start KASKcinema een onderzoekstraject op rond de inbedding van VR in de vertoningsruimte en de complementariteit van film en VR.