Ga verder naar de inhoud

Partnerschappen

Het VAF is Europees koploper op het vlak van duurzaam filmen. Het deelt zijn kennis en ervaring niet enkel met audiovisuele producties, maar overlegt ook regelmatig met andere beleidsmakers en partners in binnen- en buitenland.

Instellingen

Samen met de partnerfondsen Wallimage en Screen Brussels streven we naar een uniforme benadering van duurzame filmproductie. Er wordt regelmatig onderling afgestemd en er wordt werk gemaakt van een gemeenschappelijke aanpak en bijhorende instrumenten.

Daarnaast werkt het VAF actief mee aan de verdere versterking en uitbreiding van duurzaamheid op Europees niveau. Die uitwisseling helpt ons om het aanbod rond duurzaamheid verder te verfijnen en om een uniforme strategie op Europees niveau na te streven. Het VAF speelt een actieve rol in de duurzaamheidswerkgroep van EFAD en binnen Cine Regio.

Het VAF maakt deel uit van Green Screen. Dit Europese Interreg project buigt zich over hoe filmfondsen duurzaamheid kunnen inbedden binnen hun lokale filmbeleid. De nadruk ligt niet alleen op het delen van goede praktijkvoorbeelden, maar ook op het stimuleren van filmmakers en facilitaire bedrijven om duurzaam te werken, op het betrekken van lokale partners en beleidsmakers en het inbedden van duurzaamheidsprincipes in het lokale beleid van filmfondsen.

VAF is één van de trekkers van Eureca. Deze online tool laat filmmakers (en fondsen) toe om de milieu-impact van hun audiovisuele productie nauwkeurig in kaart te brengen. De projectpartners zijn Film London (Verenigd Koninkrijk), Municipality of Ystad (Zweden), VAF (België), Film Paris Region (Frankrijk), Bucharest Ilfov Regional Development Agency (Roemenië), Promalaga (Spanje), Rzeszow Regional Development Agency (Polen) en Slovak Film Commission (Slovakije).

Het VAF is actief binnen het Pulse Transitienetwerk, dat organisaties uit verschillende deelsectoren groepeert rond het thema duurzaamheid. Binnen het netwerk worden concrete vakkennis en inspiratie voor het verduurzamen van de eigen werkingen gedeeld. Er wordt ook werk gemaakt van de ambassadeursrol tegenover het publiek en het belang van storytelling. Organisaties uit de audiovisuele sector vinden binnen Pulse hun weg en waar zinvol delen we onze goede praktijken binnen het netwerk. Tegelijk inspireert Pulse ook onze eigen werking en geeft het netwerk mee input in onze werkgroep Duurzame Filmcultuur.