Ga verder naar de inhoud

Partnerschappen

Het VAF is Europees koploper op het vlak van duurzaam filmen. Het deelt zijn kennis en ervaring niet enkel met audiovisuele producties, maar overlegt ook regelmatig met andere beleidsmakers en partners in binnen- en buitenland.

Instellingen

Samen met de partnerfondsen Wallimage en Screen Brussels streven we naar een uniforme benadering van duurzame filmproductie. Er wordt regelmatig onderling afgestemd en er wordt werk gemaakt van een gemeenschappelijke aanpak en bijhorende instrumenten.

Daarnaast werkt het VAF actief mee aan de verdere versterking en uitbreiding van duurzaamheid op Europees niveau. Die uitwisseling helpt ons om het aanbod rond duurzaamheid verder te verfijnen en om een uniforme strategie op Europees niveau na te streven. Het VAF speelt een actieve rol in de duurzaamheidswerkgroep van EFAD en binnen Cine Regio.

Het VAF is actief binnen het Pulse Transitienetwerk, dat organisaties uit verschillende deelsectoren groepeert rond het thema duurzaamheid. Binnen het netwerk worden concrete vakkennis en inspiratie voor het verduurzamen van de eigen werkingen gedeeld. Er wordt ook werk gemaakt van de ambassadeursrol tegenover het publiek en het belang van storytelling. Organisaties uit de audiovisuele sector vinden binnen Pulse hun weg en waar zinvol delen we onze goede praktijken binnen het netwerk. Tegelijk inspireert Pulse ook onze eigen werking en geeft het netwerk mee input in onze werkgroep Duurzame Filmcultuur.