Ga verder naar de inhoud

Wat doet het VAF nu?

We zijn reeds bezig met de volgende acties om meer inclusie binnen de Vlaamse audiovisuele en gamesector te stimuleren.

  • De inclusie-aanpak bij audiovisuele creaties, games en initiatieven rond vertoning, spreiding, educatie en reflectie van filmcultuur wordt bij elke steunaanvraag actief bevraagd en meegenomen in de beoordeling.
  • Binnen alle beoordelingscommissies en jury’s is er bijzondere aandacht voor genderbalans. Concreet zijn er bij de samenstelling van een commissieronde maximum drie op vijf leden van hetzelfde geslacht. Ook voor het aantrekken van deskundigen met een andere etnisch-culturele achtergrond worden er stelselmatig inspanningen gedaan.
  • Bij events, opleidingen en workshops is er bijzondere aandacht voor inclusie bij de keuze van sprekers, coaches en workshopbegeleiders, alsook bij de selectie van de atelierdeelnemers.
  • Sinds 2020 rapporteren we systematisch in ons jaarverslag over genderbalans binnen de aanvragen en goedkeuringen.
  • Bij (Re>)Connext is er op het digitale platform een filtermogelijkheid om thematisch projecten en films te selecteren op bijvoorbeeld ‘female directors’, ‘queer’.
  • Op 29 juni 2021 organiseerden we een sectordag rond inclusie.
  • In samenwerking met het Erich Pommer Institut (EPI) wordt één plaats gereserveerd voor een vrouwelijke producent van internationale fictieseries voor het Europees carrièreprogramma Series' Women.
  • Publieksorganisaties die meerjarig ondersteund worden, zijn verplicht om de Basisprincipes van Goed Bestuur te onderschrijven. Hierin engageren de ondersteunde organisaties zich om onder andere een gelijkwaardige man-vrouwverhouding en een diverse samenstelling van het bestuur na te streven.
  • Het VAF is betrokken bij internationale werkgroepen van bijvoorbeeld Eurimages, Cineregio en EFAD.

En in de toekomst?

Komende acties rond inclusie.

Meer lezen

Herbekijk de sectordag rond inclusie

Iedereen In Beeld, met lezingen van internationale experten en panelgesprekken met lokale actoren uit de audiovisuele en gamesector.

Deze dag was volledig gewijd aan inclusie in de brede zin van het woord. Er kwamen diverse invalshoeken aan bod: de makerskant bij audiovisuele en game-producties, de rol van omroepen, festivals,...