Ga verder naar de inhoud

Impulspremie voor gender

Via de impulspremie voor gender stimuleert het VAF producenten om meer op zoek te gaan naar vrouwelijk talent. Een producent die na afwerking van een project op basis van objectieve criteria kan aantonen dat kansen gegeven werden aan vrouwelijk talent, kan met een impulspremie (automatische steun) een nieuw project met vrouwelijke makers aanvatten.

De belangrijkste gatekeepers ten aanzien van het VAF zijn de producenten die de aanvragen indienen. Zij beslissen met wie ze samenwerken en dus welke projecten bij het VAF binnenkomen.

Waarom?

 • Monitoring van onze data sinds 2018 toont aan dat de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke makers zich situeert op aanvraagniveau, dus bij de instroom van projecten. Dezelfde cijfers tonen aan dat in de selectieprocedure zelf geen negatieve effecten zichtbaar zijn, zelfs licht in het tegendeel. Dit heeft ons ertoe aangezet om met ons Actieplan inclusie vooral in te zetten op ‘belonen, sensibiliseren en barrières wegnemen’.
 • Met dit instrument willen we niet enkel vrouwelijke makers meer kansen geven, maar ook indirect andere profielen met voldoende impact op het creatieve en productionele proces, zoals producers, heads of departments, hoofdactrices, …. Wij hopen hiermee een mentaliteitswijziging te stimuleren in de hele creatieketen. Vrouwelijke talenten inzetten op cruciale functies kan ervoor zorgen dat deze op hun beurt ook voor hun eigen medewerkers breder kijken dan de ‘usual suspects’.
 • Daarnaast werken we via sterke vrouwenrollen ook aan een betere representatie.
 • De positieve actie moet tijdelijk zijn. Als het doel bereikt is, stoppen we de actie.

Hoe werkt het?

 • De impulspremie voor gender is een financiële stimulans. Het gaat over een startbedrag, net zoals de andere impulspremies. Hierna kan het project in het reguliere selectiesysteem instromen voor verder financiering.
 • Bekijk hieronder de trajecten voor de verschillende categorieën. We kennen een impulspremie pas toe als:
 1. 1. een vorig project klaar is dat beantwoordt aan de criteria van groep 1 en groep 2 en;
 2. 2. een volgend project voorligt dat beantwoordt aan de criteria van groep 1.
 1. Bijzonder aan deze regeling is dat ze maximale flexibiliteit biedt aan de genres waarin men de verworven impulspremie investeert, zelfs over de fondsen heen (Film- en Mediafonds).
 2. Deze impulspremie voor gender is cumuleerbaar met andere types impulspremies. Men kan echter slechts één impulspremie voor gender inzetten voor een specifieke nieuwe creatie.
 3. Deze regeling gaat in voor creaties die voor het eerst ‘regulier’ publiek vertoond zijn (dus geen testscreenings of screenings voor medewerkers en kennissen) vanaf 1 januari 2023 en waarvan de producent kan aantonen dat ze in aanmerking komen.

De bedragen voor deze premie staan vermeld in de deelreglementen Creatie.

Hieronder staat schematisch uitgelegd hoe het werkt. Bij een afgewerkt project moeten zowel in groep 1 als groep 2 een aantal functies minimaal door vrouwen zijn ingevuld. Dit kunnen we objectief vaststellen. Het bedrag dat de producent hiermee verdient, zet hij als startbedrag in voor een nieuw project dat alvast aan groep 1 beantwoordt. Dit omdat bij de start van een nieuw project, de functies uit groep 2 meestal nog niet concreet ingevuld zijn of nog hypothetisch zijn.

Bij het tellen van het aantal functies moet het per groep gaan over aparte fysieke personen. Bij scenaristen- en regisseursteams moet het gaan over de hoofdscenarist/hoofdregisseur of bij gelijkwaardige scenaristen- en regisseursfuncties over minstens de helft van het team en de helft van de afleveringen (bij series).

Traject A: fictie, documentaire, Filmlab, Innovatielab**


groep 1: minstens 1 functie = vrouw

 • hoofdscenarist
 • showrunner
 • hoofdregisseur

groep 2: minstens 3 functies = vrouw

 • producer*
 • eerste en/of tweede protagonist
 • director of photography
 • hoofdmonteur beeld
 • art director
 • hoofdcomponist
 • hoofd sound designer

Traject B: animatie, Innovatielab**


groep 1: minstens 2 functies = vrouw

 • hoofdscenarist
 • showrunner
 • hoofdregisseur
 • auteur grafische bijbel
 • auteur literaire bijbel

groep 2: minstens 3 functies = vrouw

 • producer*
 • eerste en/of tweede protagonist
 • director of photography
 • hoofdmonteur beeld
 • art director
 • hoofdcomponist
 • hoofd sound designer
 • hoofd storyboard
 • hoofd supervisor background design
 • hoofd animatieregisseur

*Hieronder verstaan we de fysieke persoon die binnen de productiestructuur de concrete, dagdagelijkse productie van het project in handen heeft, van scenariofase tot release.

** Projecten in Innovatielab (VR, interactief, webseries, …) kunnen variëren qua genre (fictie, animatie, …). Daarom voorzien we hier een keuze tussen traject A of B.

To be continued...

Tenslotte nog een voetnoot over de focus op vrouwelijk talent. Van zodra je concrete ‘positieve actie’ invoert, en al zeker met een financiële component, moet je objectief kunnen aantonen dat er op dit ogenblijk een onevenwicht bestaat dat niet objectief uitlegbaar is. Ook al behalen ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke filmmakers een filmdiploma, en is er ongeveer een 50/50 verhouding in onze bevolking, krijgen vrouwen in deze specifieke professionele omgeving toch niet evenveel kansen. Onze cijfers (zie hoger) bevestigen dit. Dit is nog niet aangetoond voor andere groepen.

In ons Actieplan inclusie voorzien we verder onderzoek voor welke groepen dit nog aangetoond kan worden. Dit met het oog op eventuele uitbreiding van de impulspremie naar andere groepen. De eerstvolgende groep voor onderzoek zijn makers met een andere etnisch/culturele achtergrond.

Vragen? Contacteer een projectbeheerder

Dirk Cools

Dirk Cools

Projectbeheerder Creatie
fictie
Chiara Deleersnijder

Chiara Deleersnijder

Projectbeheerder Creatie
Filmlab & korte fictie
Karen Van Hellemont

Karen Van Hellemont

Projectbeheerder Creatie
animatie & Innovatielab
Marie Van Innis

Marie Van Innis

Projectbeheerder Creatie
documentaire

Meer lezen?

Onderzoek en tools inclusie

Relevant onderzoek over en handige tools rond inclusie voor de audiovisuele sector.

Meer lezen

Subsidiedocumenten

Downloads en handige documenten bij het indienen van een aanvraag bij het VAF.

Meer lezen

Inclusie

Stimuleren van inclusief beleid in de audiovisuele sector.

Meer lezen