Ga verder naar de inhoud

Gender & inclusie

Onze samenleving wordt steeds meer divers. Als publieke speler heeft het VAF de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het diversiteitsdenken in de audiovisuele sector te stimuleren. Onze beeldindustrie is immers een krachtige drager van de waarden waar we als democratische maatschappij voor staan.

Still uit Draw for Change!, prod. Clin d'oeil Films (2021)
Still uit Draw for Change!, prod. Clin d'oeil Films (2021)

Verbinding van mensen en beeldvorming over mensen maakt deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het VAF. We streven naar inclusie zonder stereotypen, met respect voor culturele verschillen om een meer authentieke afspiegeling van de samenleving op beeldschermen en in creatieve producties te realiseren.

Inclusie betekent in algemene zin oog hebben voor gendergelijkheid, personen met andere etnisch-culturele achtergrond, LGBTI+, personen met mentale en fysieke beperking, alle mogelijke leeftijdsgroepen en alle socio-economische lagen van de bevolking.

Als we dit voor onze sector concreet maken dan willen we twee aspecten (helpen) realiseren, die we apart zullen benoemen, maar die niet los van elkaar staan:

Iedereen in beeld

We werken mee aan resultaatsgerichte oplossingen voor ondervertegenwoordiging op het scherm in film, tv en games

We promoten daarbij het principe van kruispunt denken of intersectionaliteit en NOOZO-principe ('niets over ons zonder ons').

Gelijke kansen voor gelijk talent in het maakproces

Het VAF focust hier specifiek op de doelgroepen die tot onze kerntaak behoren, nl. producenten, scenaristen en regisseurs. Het VAF zal dus actief werken aan een inclusieve audiovisuele sector met voor gender een duidelijk streefcijfer van 50/50 tegen 2025.

We beseffen dat wij ook mee kunnen stimuleren dat er in elke functie van cast en crew meer diversiteit komt.

Om onze missie te bereiken zijn er vier belangrijke invalshoeken:

  • Monitoring intern en vindbaarheid extern
  • Belonen, sensibiliseren en barrières wegnemen om kansen te geven.
  • Communicatie
  • Overleg met en het aangaan van samenwerkingen met de volledige sector

De concrete plannen zullen binnenkort toegelicht worden.

Inclusie-aanpak

Aanvragers moeten bij elke steunaanvraag een inclusie-aanpak toevoegen. Daarin moet worden toegelicht hoe diversiteit en inclusie deel uitmaken van een project of werking.

Inclusie-aanpak Creatie

Met audiovisuele creaties ruimte bieden voor inclusie en streven naar verbinding van mensen en beeldvorming over mensen.

Meer lezen

Inclusie-aanpak Publiekswerking

Stimuleren van een inclusief aanbod voor een divers filmpubliek.

Meer lezen